Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Članom porodice umrlog osiguranika smatra se i vanbračni partner

22.12.2021.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Novina u ovom zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prethodnoj godini bila veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u Budžetu Federacije BiH, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Ranije vanredno usklađivanje penzija moglo se dogoditi u slučaju da je BDP rastao minimalno 3 posto u dvije uzastopne godine.

Vanredno usklađivanje penzija neće se odnositi na najviše penzije ostvarene po zakonu dok odnos najviše i najniže penzije ne dosegne odnos 1 naprema 5.

Izmjenama zakona također je definirano da se na policijske službenike s državnog nivoa, koji žive na području Federacije BiH, prilikom odlaska u penziju i izračuna penzije primjenjuju ista pravila koja važe i za policijske službenike s federalnog nivoa.

Novost je i da se sudionicima u pripremi i obrani BiH za svaku punu godinu ostvarenog posebnog staža računa jedan bod, umjesto dosadašnjih 0,5.

Kada je riječ o povredama na radu, novim prijedlogom pod njih spadaju i povrede koje su nastale u pripremi i odbrani BiH od 1991. do 1995. godine.

Dopunjena je i odredba po kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je kao takva definirana Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 35/2005, 41/2005 - ispr., 31/2014 i 32/2019 - odluka US), a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 21.12.2021.

Naslov: Redakcija