Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

22.12.2017.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i uputila ga u redovnu parlamentarnu proceduru. Procedure u ovoj oblasti, nakon usvajanja zakona, biće približene evropskim.

Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je deregulacija i liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja. Primjena aktualnog Zakona iz ove oblasti, donesenog 2005. godine, pokazala je nedostatke koji otežavaju njegovu provedbu. Također, praksa je pokazala kako su pojedina rješenja nejasna i neprecizna i dovode do pravne nesigurnosti oštećenoga.

Prema novom prijedlogu, vozač je obvezan, za vrijeme upotrebe prijevoznog sredstva u saobraćaju, imati policu osiguranja ili drugi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju koji mora predočiti na zahtjev ovlaštene službene osobe.

Vozač je obvezan, u slučaju saobraćajne nesreće, lične i podatke o osiguranjima dati svim sudionicima nesreće, koji na osnovu tih osiguranja imaju pravo podnositi odštetne zahtjeve.

Ugovor pokriva štete u BiH, zemljama u sistemu zelenog kartona …..

Ugovor o obveznom osiguranju pokriva štete nastale na teritoriji BiH, na teritoriju država članica sistema zelenog kartona, te država potpisnica Multilateralnog sporazuma, u slučaju kada je s BiH potpisan ovaj sporazum.

Najniža osigurana svota po jednom štetnom događaju, određena ugovorom o osiguranju, po jednom putniku iznosi, za slučaj smrti 9.000 KM, za slučaj trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invaliditeta) 18.000 KM i za slučaj privremene spriječenosti za rad i stvarnih i neophodnih troškova liječenja 4.500 KM.

Putnik, kojeg zadesi nesretni slučaj, odnosno osoba određena ugovorom kao korisnik osiguranja u slučaju smrti putnika, ima pravo zahtijevati od društva za osiguranje isplatu u skladu sa ugovorom.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 21.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772