Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Izabrani elektori za izbor delegata u klubove hrvatskog, bošnjačkog i ostalih naroda u Vijeću naroda RS

22.11.2022.


Predstavnici hrvatskog, bošnjačkog i ostalih naroda u skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj, 18. novembra 2022. godine, u odvojenim procedurama, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, izabrali su elektore – ad hok članove za izbor delegata za Klub hrvatskog naroda, Klub bošnjačkog naroda i Klub ostalih naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić prisustvovao je početku izbora elektora, a sjednice je vodio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske Ilija Tamindžija.

Izabrani elektori iz reda hrvatskog naroda, koji će zajedno sa narodnim poslanicima iz reda hrvatskog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirati odgovarajući klub radi učešća u izboru delegata iz reda hrvatskog naroda u Vijeće naroda Republike Srpske su: Željko Zovkić, Viktor Jerković, Marko Dubravac i Miloš Bukejlović.

Izabrani elektori iz reda bošnjačkog naroda, koji će zajedno sa narodnim poslanicima iz reda bošnjačkog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirati odgovarajući klub radi učešća u izboru delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeće naroda Republike Srpske, su: Abid Kovačić i Mehmedalija Imširović.

Izabrani elektori iz reda ostalih naroda, koji će zajedno sa narodnim poslanikom iz reda ostalih naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirati odgovarajući klub radi učešća u izboru delegata iz reda ostalih naroda u Vijeće naroda Republike Srpske, su: Milovan Bodirogić, Željko Radonjić i Senada Zlokapa.

Vijeće naroda Republike Srpske ima četiri kluba delegata koji broje po osam delegata iz klubova delegata konstitutivnih naroda i četiri delegata u Klubu delegata ostalih naroda, odnosno ukupno 28 delegata. Ukoliko je broj delegata u Vijeću naroda veći od broja narodnih poslanika iz jednog naroda u Narodnoj skupštini, onda se biraju elektori iz reda odbornika tog naroda u skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj.

Narodna skupština Republike Srpske na Prvoj, konstitutivnoj sjednici, 15. novembra 2022, usvojila je Zaključke o pokretanju inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske:

1. Zadužuju se političke stranke zastupljene u klubovima poslanika odgovarajućih konstitutivnih naroda i ostalih ili svaki član jednog od klubova poslanika, uključujući i članove izabrane u skladu s članom 11.11, stav 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine da, do 22. novembra 2022. godine, do 14 časova, predlože jednog ili više kandidata na liste za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

2. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da predložene liste kandidata za delegate Vijeća naroda Republike Srpske, u što kraćem roku, proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na postupak potvrđivanja i provjere.

3. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da, nakon potvrđivanja i ovjere listā kandidata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u što kraćem roku, pripremi proceduru za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 18.11.2022.

Naslov: Redakcija