Zastava Srbije

ZA EFIKASNO PROCESUIRANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA KLJUČNO ZAKONITO PRIBAVLJANJE DOKAZA

22.11.2022.


“Savremene komunikacione tehnologije imaju važnu ulogu u procesuiranju organiziranog kriminala, ali države moraju spriječiti njihovu zloupotrebu i osigurati zaštitu ljudskih prava i sloboda”, rečeno je na otvaranju Šeste godišnje konferencije Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu (BiH) koja je održana na Jahorini.

Konferenciju pod nazivom “Odlučivanje u krivičnim predmetima organiziranog kriminala – standardi korištenja dokaza pribavljenih savremenim komunikacionim tehnologijama” organizirali su Ustavni sud BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i AIRE centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Na otvaranju Pravosudnog foruma je naglašeno kako je tehnološki napredak unaprijedio svakodnevni život, ali je stvorio i nove mogućnosti u vršenju nadzora, presretanju komunikacija i zadržavanju podataka, što pred pravne sisteme postavlja nove izazove u zaštiti prava na privatnost.

Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda BiH, istakla je kako je korištenje savremenih komunikacionih tehnologija postalo značajno za procesuiranje organiziranog kriminala, ali da je neophodno spriječiti njihovu zloupotrebu.

“Korištenje savremenih komunikacionih tehnologija olakšava rad policije, tužilaštava i sudova na sprečavanju, otkrivanju i gonjenju za krivična djela organiziranog kriminala. Međutim, zadatak s kojim se tužitelji i sudije susreću u ovakvim predmetima je sve, ali ne jednostavan. O kojem god krivičnom djelu se radi, mora se osigurati da se provede pravičan postupak od istrage do presuđenja. Ovo znači da se, između ostalog, moraju spriječiti i sve zloupotrebe savremenih tehnologija, bilo da ih pokušaju organi gonjenja nezakonitim preduzimanjem mjera ili da tome pribjegava odbrana na bilo koji način”, navela je predsjednica Galić.

Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, rekao je da je tema ovogodišnjeg Pravosudnog foruma za BiH od velikog značaja za pravosudnu zajednicu, ali i građane koji imaju velika očekivanja kada je u pitanju procesuiranje organiziranog kriminala.

“Vjerujem da se pravosuđe, ne samo naše zemlje već i drugih zemalja u okruženju i šire, suočava sa izazovima koje brzi tehnološki napredak nosi sa sobom, a što se ogleda i u mogućnosti korištenja savremenih komunikacionih tehnologija u svrhu pribavljanja dokaza u krivičnim predmetima, što je svakako za pohvalu, posebno ako i zakonodavni okvir prati taj napredak”, dodao je predsjednik Lagumdžija.

Pravosudni forum za BiH je okupio sudije i tužioce iz BiH, predstavnike Državne agencije za istrage i zaštitu i međunarodnih organizacija, sudije Evropskog suda za ljudska prava i advokate.

Julian Reilly, britanski ambasador u BiH, rekao je da je Vlada Ujedinjenog Kraljevstva podržala organizaciju Pravosudnog foruma, te da se nada kako će razmjena iskustava i dobre prakse doprinijeti učinkovitoj borbi protiv organiziranog kriminala.

“Pred nama su novi izazovi. Dok je tehnološki razvoj poboljšao naš svakodnevni život, promijenio je i način na koji kriminalci djeluju. To predstavlja brojne izazove za sisteme krivičnog pravosuđa. Pravosudni akteri, u BiH i drugdje, moraju se hitno prilagoditi kako bi izbjegli zabunu i osigurali još učinkovitije djelovanje protiv teškog organiziranog kriminala i korupcije”, dodao je ambasador Reilly.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je da je korištenje dokaza pribavljenih savremenim komunikacionim tehnologijama jedan od najvećih izazova pred kojim se nalazi savremeno krivično pravo.

“Zbog toga je neophodno da unutar pravosudne zajednice razgovaramo o standardima korištenja dokaza pribavljenih savremenim komunikacionim tehnologijama, o zakonitosti ovih dokaza i fazama postupka u kojima se ona utvrđuje, ali i o tome da li sadašnji zakonodavni okvir omogućava efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala koji se veoma brzo prilagođava novim trendovima, uključujući i sofisticirane metode komuniciranja”, dodala je direktorica Braithwaite.

Tokom Pravosudnog foruma učesnici su razgovarali o zakonitosti dokaza pribavljenih savremenim komunikacionim tehnologijama u različitim fazama krivičnog postupka. Drugog dana Konferencije učesnicima su predstavljene aktivnosti i izvještaji međunarodnih organizacija koji se odnose na predmete organiziranog kriminala i korupcije i prikupljanje dokaza.

Cilj Pravosudnog foruma jeste da promovira sprovođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, da podstakne saradnju između najviših sudova u kontinuiranom razvoju vladavine prava i ljudskih prava te da pruži pomoć u procesu integracije BiH u Evropsku uniju.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 16.11.2022.

Naslov: Redakcija