Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA: Propisuje se primjena propisa na postupak izgradnje energetskih objekata, instalisane snage manje od 250 kW, započete prije propisivanja obaveze da se za ove objekte zaključi ugovor o koncesiji, budući da u prošlosti za te objekte nije bilo takve obaveze

22.11.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi propisivanja koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje koncesije u oblasti sporta, koja do sada nije bila propisana, a javila se potreba za dodjelu koncesija u toj oblasti.

Ove izmjene Zakona iskorišćene su da se propiše primjena propisa na postupak izgradnje energetskih objekata, instalisane snage manje od 250 kW, započete prije propisivanja obaveze da se za ove objekte zaključi ugovor o koncesiji, budući da u prošlosti za te objekte nije bilo takve obaveze.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 18.11.2021.

Naslov: Redakcija