Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH

22.09.2021.


Na 23. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o carinskim prekršajima BiH. Dom je, prethodno, usvojio Zahtjev Vijeća ministara BiH da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma, upućen je, u drugom čitanju, i Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su i amandmani koje je na ovaj Prijedlog zakona uložila poslanica Mirjana Marinković – Lepić.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostaka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini u drugom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Zahtjev poslanika Jasmina Emrića, Saše Magazinovića i Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Dom je usvojio poslaničku inicijativu Šemsudina Dedića kojom se obavezuje Vijeće ministara BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, hitno preduzme aktivnosti prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske s cilјem izmjene i dopune Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (NN 51/2021 od 12. 5. 2021.).

Usvojena je i poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković - Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od tri mjeseca od usvajanja ove inicijative u zakonodavnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima Bosne i Hercegovine, kojim će biti omogućen i reguliran boravak digitalnih nomada u Bosni i Hercegovini.

Dom je usvojio prijedlog poslanika Nikole Lovrinovića da se u dnevni red naredne sjednice Predstavničkog doma uvrsti tačka dnevnog reda koja glasi: “Prijedlog deklaracije o dobijanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji”.

Dom nije usvojio prijedlog poslanice Sanje Vulić da se u dnevni red sjednice Predstavničkog doma uvrsti tačka čiji naziv glasi: “Prijedlog zaklјučka o osnivanju Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u BHRT-u”.

Predstavnički dom usvojio je Informaciju o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji (IGA) BiH, uzrokovanom blokadom glavnog transakcionog računa.

Dom je usvojio i zaključke sadržane u Informaciji o trenutnom stanju u IGA-i BiH, uzrokovanom blokadom glavnog transakcionog računa. Usvojeni zaključci glase:

 • Da se osigura pravna pomoć IGA-i kako bi mogla zaštiti i braniti svoje interese u nadolazećim sudskim sporovima zaduživanjem Pravobranilaštva BiH ili putem angažiranja advokatske kuće;
 • Da se izvrši hitna deblokada računa, putem usvajanjaizmjena i dopuna Zakona o osnivanju IGA-e, ili izmirenje obaveza po osnovu sudske presude iz budžetskih sredstava čime bi se deblokirao račun i osiguralo ponovno funkcioniranje IGA-e koja je do sada na osnovu svojih poslovnih aktivnosti bila u mogućnosti da redovno servisira obaveze;
 • Da se uspostavi Međuministarsko vijeće, na osnovu Zaključka Vijeća ministara BiH broj: 05-07-1-1527-22/18 od 5. 6. 2018. i u skladu s članom 15. Zakona o osnivanju IGA-e;
 • Da se formira radna grupa koju će činiti predstavnici Vijeća ministara BiH, vlade entiteta i IGA-e, a koja će raditi na daljim smjernicama za pronalaženje rješenja. To bi uključivalo rad na dodatnim izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju IGA-e, kao i pitanja vezana za: nadzor nad radom Agencije, organizaciju i strukturu, način donošenja odluka o izloženosti po pojedinim proizvodima, definiranje pokrića gubitka i rasporeda dobiti, definiranje odnosa IGA-e i vlasnika (entiteta i države), jasno definiranje proizvoda koje će IGA implementirati, a koji su potrebni izvoznicima, te kapital kojim će IGA-e raspolagati, i ostala pitanja vezana za nesmetan rad IGA-e.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i sljedeći izvještaji:

 • Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravlјanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spasavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeno je davanje saglasnosti za ratificiranje:

 • Sporazumа razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena,
 • Sporazumа razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
 • Sporazumа o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, “Bosna i Hercegovina”, “WATSAN” program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u gradu Zvorniku,
 • Sporazumа o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke, Grant Zajedničkog Evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, “Bosna i Hercegovina”, “WATSAN” projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce,
 • Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH,
 • Odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom “Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci” (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koje su potpisane 11. decembra 2020. u Luksemburgu i 5. marta 2021. u Sarajevu.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 20.09.2021.

Naslov: Redakcija