Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI PREDSJEDNIŠTVA BIH: Sporno angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu

22.08.2018.


Predsjedništvo BiH već duži niz godina za obavljanje poslova definisanih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji angažuje spoljne saradnike, zbog čega je Kancelarija za reviziju institucija BiH izdala preporuku da se Predsjedništvo prilikom angažmana lica po osnovu ugovora o djelu rukovodi osnovnom svrhom i suštinom takvih angažmana.

"U tom smislu, ugovor o djelu se može zaključiti samo za poslove koji su privremenog karaktera, a poslovi sistematizovanih radnih mjesta ni u kojem slučaju ne spadaju u tu kategoriju", ističe se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH o obavljenoj finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2017. godinu.

Po osnovu ugovora o djelu, ukupni neto izdaci Predsjedništva BiH za angažovanje spoljnih saradnika u 2017. godini iznosili su 219.026 KM i veći su u odnosu na godinu ranije za 34.701 KM.

Predsjedništvo je tokom prošle godine na osnovu ugovora o djelu angažovalo 59 lica, od čega je 30 lica angažovano za obavljanje poslova iz domena rada kabineta Predsjedništva, a 29 lica za obavljanje poslova Sekretarijata.

Procesom revizije utvrđeno je da je od ukupnog broja angažovanih po osnovu ugovora o djelu pet lica bilo angažovano za obavljanje poslova koji su definisani pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, od toga jedno lice za rad u kabinetu.

Revizijom je konstatovano i da je u Predsjedništvu jedno lice po penzionisanju nastavilo obavljati poslove na osnovu ugovora o djelu.

Predsjedništvo BiH uprkos niza urgencija koje je uputila Centralna jedinica interne revizije Ministarstva finansija i trezora BiH još nije potpisalo akt potreban za obavljanje poslova interne revizije, koji mu je dostavljen 2013. godine, ističu revizori.

U junu 2017. godine Predsjedništvo je donijelo zaključak u kojem je navedeno da se prilikom donošenja propisa o internoj reviziji nije uzeo u obzir ustavom definisan položaj Predsjedništva i njegova specifičnost u sistemu organa vlasti u BiH, te da je neadekvatno i neprihvatljivo da funkciju interne revizije u Predsjedništvu obavlja Centralna jedinica interne revizije Ministarstva finansija i trezora BiH.

U zaključku se navodi da je potrebno internu reviziju uspostaviti na način za koji Predsjedništvo utvrdi da je najadekvatniji poziciji i potrebama ove institucije.

U preporuci Kancelarije za reviziju institucija BiH ističe se da je Predsjedništvo dužno uspostaviti funkciju interne revizije, kao dio sveobuhvatnog sistema javne interne finansijske kontrole.

"S ciljem rješavanja navedenog pitanja, potrebno je ostvariti saradnju i komunikaciju s nadležnim institucijama", navodi se u izvještaju o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH u 2017. godini.

Revizori su konstatovali i da Predsjedništvo BiH, uprkos ranijim preporukama, i dalje gotovinski plaća troškove smještaja u zemlji, te da u 2017. godini nije bilo aktivnosti na sprovođenju odluke iz 2013. godine o postepenom preoblikovanju kabineta oficira za vezu iz reda bošnjačkog i srpskog naroda.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 21.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772