Zastava Srbije

REVIZORI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE UTVRDILI DA NIJE USPOSTAVLJENA ADEKVATNA POLITIKA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA OD STRANE INSTITUCIJA FBIH

22.08.2017.


Zajedničke institucije FBiH nisu domaćinski raspolagale imovinom, navode federalni revizori u izvještaju o radu Službe za zajedničke poslove FBiH.

Ured za reviziju FBiH rad pomenute službe je ocijenio s rezervom i naglašava da nije uspostavljena adekvatna politika upravljanja nekretninama, posebno onima koje su bile na korištenju prijašnjeg Ministarstva odbrane FBiH (FMO).

U izvještaju stoji da potraživanja na dan 31. decembar 2016. godine, na ime neplaćenog zakupa prostorija prijašnjeg FMO-a iznose 4,3 miliona KM, te da su dužnici tuženi. Dodaje se da određeni korisnici i dalje koriste ove poslovne prostore, te da onemogućavaju Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH ulazak u posjed. "Za veći dio izdatih poslovnih prostora u zakup od momenta utuženja ne vrši se fakturisanje, niti se evidentiraju potraživanja, što može uticati na tačnost iskazivanja istih u finansijskim izvještajima revidirane godine. Popis stalnih sredstava, obaveza i potraživanja nije izvršen u skladu sa važećim propisima, što nije u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, Uredbom o računovodstvu budžeta i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH", stoji u mišljenju federalnih revizora.

Oni tvrde da nije uspostavljena adekvatna politika upravljanja nekretninama za koje je, u skladu sa Uredbom o Službi za zajedničke poslove organa i tijela i zaključcima Vlade, nadležna Služba za zajedničke poslove organa i tijela, a to su nekretnine na kojima pravo raspolaganja imaju federalna tijela i nekretnine prijašnjeg FMO-a i Zavoda za platni promet, u dijelu vođenja evidencija o nekretninama, praćenja i izvještavanja o stanju nekretnina, izdavanja nekretnina u zakup i utvrđivanja cijene zakupa, te evidentiranja i naplate potraživanja.

Revizori su utvrdili i da nije uspostavljena funkcija interne revizije, što je jedna od njihovih preporuka, te da nisu poduzete aktvinosti na donošenju zakonskih propisa i drugih akata vezanih za konačno rješavanje imovine prijašnjeg FMO-a i Vojske FBiH, koja je 2006. godine data u nadležnost FBiH.

Takođe nije pristupljeno sistematskom i trajnom rješavanju smještaja federalnih institucija, nije preispitana opravdanost isplata zaposlenicima po osnovu rada u komisijama za poslove iz nadležnosti, nije riješen status ulaganja u objekte koji nisu u vlasništvu FBiH i imovinsko-pravne odnose (Dom odmora Trpanj, Velika sala u zgradi Parlamenta FBiH, JP Geodetski zavod BiH i drugi objekti) i nisu nastavljene aktivnosti u vezi sa pokrenutim tužbama protiv zakupaca poslovnih prostora prijašnjeg FMO-a i ostalih poslovnih prostora i bespravnih korisnika u cilju regulisanja statusa spornih korisnika, naplate potraživanja u budžet FBiH i ulaska u posjed istih od strane Službe, što su, između ostalog, preporuke revizora iz 2015. godine. Revizori navode i da većina preporuka iz 2015. godine nije ispunjena. 


IZVOR: Nezavisne novine, 21.08.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija