Zastava Srbije

OBJAVLJENO DRUGO IZDANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG STANDARDA BAS EN ISO 22301:2021

22.07.2021.


Objavljeno je drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO 22301:2021, Bezbjednost i otpornost - Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi, koje je preuzeto metodom prijevoda putem tehničkog komiteta BAS/TC 59, Društvena sigurnost i zaštita.

Standard BAS EN ISO 22301:2021 specificira zahtjeve za primjenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja radi zaštite, smanjenja vjerovatnoće dešavanja, pripreme za odgovor na poremećaje, odgovor i oporavak od poremećaja kada se oni pojave, navedeno je iz Instituta za standardizaciju BiH.

Zahtjevi specificirani u ovom dokumentu su generički i predviđeni su da budu primjenljivi na sve organizacije ili njihove dijelove, bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu organizacije. Obim primjene ovih zahtjeva zavisi od okruženja u kojem organizacija radi, kao i njene kompleksnosti.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management - BCM) je cjeloviti proces upravljanja koji identifikuje potencijalne prijetnje po organizaciju i njihov uticaj na poslovne operacije ukoliko se te prijetnje dogode. Ovaj pristup pruža organizacioni okvir za izgradnju otpornosti organizacije na identifikovane prijetnje, uz sposobnost za efektivan odgovor kojim se štite interesi njenih ključnih zainteresovanih strana, ugled, brend i aktivnosti kojima se stvaraju vrijednosti.

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management System - BCMS) je dio ukupnog sistema upravljanja koji uspostavlja, provodi, nadzire, održava i unapređuje kontinuitet poslovanja.

Organizacije se mogu certificirati u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 22301:2021 od strane akreditovanih certifikacionih tijela i na taj način dokazati svoju usklađenost sa zahtjevima ovog standarda, navode iz Instituta.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 21.7.2021.

Naslov: Redakcija