Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

KAŽNJAVANJE PROPUSTA U RADU SUDIJA I TUŽILACA

22.07.2019.


Iako su predmete čuvali u kancelarijama, nisu pisali presude niti osuđenike slali u zatvor, sudije i tužioci su dobijali blage kazne koje nisu utjecale na njihove karijere. Neki od njih su čak i napredovali.

Sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima u Bosni i Hercegovini (BiH) je tokom posljednjih devet godina izrečeno oko 200 disciplinskih kazni, najčešće za kašnjenje u radu. Zbog nerada su osumnjičeni za krivična djela prolazili nekažnjeno, a građani predugo čekali na pravdu.

Oni su, uglavnom, samo opomenuti ili su im privremeno smanjene plaće, a tek je sedmero tužilaca i sudija ostalo bez svog posla. Iako su ih kazne trebale natjerati da rade bolje, neki od njih su ponavljali prekršaje, a drugi napredovali do važnih pozicija u pravosuđu.

Prekršaje sudija i tužilaca istražuje Ured disciplinskog tužioca (UDT). Kada saznaju da je neki sudija ili tužilac napravio prekršaj, dužni su da to provjere i podignu disciplinsku tužbu. O kazni odlučuju druge sudije i tužioci koje VSTV odredi kao članove disciplinskih komisija.

Disciplinske kazne ne otežavaju sudijama i tužiocima napredovanje u karijeri, a članovi VSTV-a mogu odlučiti da li će te sankcije uzeti u obzir pri njihovom imenovanju na pravosudne funkcije. Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić kaže da do sada to nisu radili:

"Vijeće nije puno na to gledalo, jer vidite da ima slučajeva gdje su bile i zastare i sve pa je napredovao. Očito da Vijeće nije gledalo".

Evropska komisija preporučuje da bi kažnjenim sudijama i tužiocima trebalo na određeno vrijeme zabraniti imenovanje u drugu pravosudnu instituciju ili na mjesto glavnog tužioca i predsjednika suda. I neki od članova VSTV-a imaju takvo mišljenje, ali pod jednim uvjetom.

"Samo kad su baš teške povrede da određeno vremensko razdoblje ne mogu napredovati, neka ostanu na toj poziciji na kojoj se nalaze", kaže član VSTV-a sudija Selim Karamehić.

Sudije i tužioci su najčešće kažnjavani zbog kašnjenja u radu.

Tužioci UDT-a godišnje dobiju oko hiljadu prijava, a samo mali broj ih se pokaže osnovanim – otprilike svaka trideseta.

Iako kažnjene sudije i tužioci misle da su ih kolege VSTV-a strogo procjenjivale, analiza disciplinskih kazni pokazuje da komisije, ustvari, blago kažnjavaju. Više od polovine kazni su pisane i javne opomene koje se izriču za lakše prekršaje. Sedam sudija i tužilaca je razriješeno dužnosti.

Blagim kaznama kažnjeni su oni koji su: kasnili sa odlukama, arhivirali nezavršene predmete, propuštali da ispune godišnju normu, neprimjereno se ponašali ili radili na slučajevima zajedno sa članovima porodice.

Članovi VSTV-a nisu mogli dati generalnu ocjenu kaznene politike. Rekli su da se svaki slučaj posebno cijeni. Svrha disciplinskih postupaka je da kazni one koji su učinili prekršaj, ali i da drugim u pravosuđu bude opomena da takvo nešto ne učine.

"Mi smo, ipak, posebna, specifična kategorija profesije koja mora da ima daleko jače i odgovornije principe, uzuse svog ponašanja", kaže sudija Selim Karamehić, član VSTV-a.


IZVOR: Vebsajt Centar za istraživačko novinarstvo, 17.07.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija