Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Planom VSTV-a BiH predviđeno skraćenje trajanja suđenja i istraga


  • VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Planom VSTV-a BiH predviđeno skraćenje trajanja suđenja i istraga

U naredne tri godine trebalo bi doći do vremenskog skraćenja trajanja suđenja, istraga, imenovanja u pravosuđu, kao i do povećanja otvorenosti pravosudnih institucija prema javnosti.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV) usvojilo je Srednjoročni plan rada, kojim je predviđeno niz aktivnosti na povećanju efikasnosti rada pravosuđa od 2017. do 2019. godine.

Predviđeno je da u naredne tri godine vrijeme rješavanja predmeta u sudovima bude smanjeno za 31 dan. Umjesto sadašnjih 301, predmeti bi trebalo da budu rješavani u prosjeku za 270 dana.

"Ovo vrijeme bi se trebalo smanjiti smanjenjem broja neriješenih predmeta u sudovima. Ti planovi se sačinjavaju od 2009. i za sada su dali dobre rezultate. Tako je od 2010. godine, odnosno 2011. do danas, riješeno 600.000 najstarijih predmeta u BiH. Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti", kaže Marjana Popović, portparol VSTV-a.

Prema podacima VSTV-a, neriješenih predmeta ima više od 374.000. Planirano je da njihov broj do 2019. bude smanjen za oko 15.000. Također je predviđeno smanjenje broja komunalnih predmeta za oko 100.000, kojih trenutno ima više od 1,7 miliona.

Prema planu, broj neriješenih prijava u tužilaštvima treba biti smanjen za 669, a broj neriješenih istraga za oko 240, odnosno sa 4.097 na 3.858.

Planom se očekuje i smanjenje prosječne starosti neriješenih prijava i istraga u tužilaštvima. Istrage bi u prosjeku trebalo da budu smanjene za oko 100 dana.

"Srednjoročni plan se također bavi pitanjima efikasnosti tužilaštava u BiH. Planirano je da prosječna starost neriješenih prijava sa 499 padne na 432 dana u 2019. godini, a prosječna starost neriješenih istraga bi se trebala smanjiti sa 706 na 615 dana", navodi Popović.

VSTV planira skratiti i postupak imenovanja sudija i tužilaca. Umjesto sadašnjih pet do sedam mjeseci, ovaj proces bi u 2019. trebalo da traje dva do četiri mjeseca.

Za tri godine očekuje se da dostupnost informacija iz pravosuđa bude na visokom, umjesto na sadašnjem dobrom nivou.

"Bit će izrađena komunikacijska strategija koja bi trebalo da definiše efikasnije načine za pružanje informacija građanima. Takođe, biće razmotreni i novi kanali za komunikaciju sa javnošću, kao što su društveni mediji", navode iz VSTS-a.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 21.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772