Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD RS: 22. jula 2016. godine sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa - Razmatranje više infomacija i zahtjeva o utvrđivanju povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske


  • USTAVNI SUD RS: 22. jula 2016. godine sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa - Razmatranje više infomacija i zahtjeva o utvrđivanju povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske

85. Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u petak, 22. jula 2016. godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa Osamdeset i četvrte sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 22. juna 2016. godine.

 2. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

 2.1. UV-5/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zaključkom o usvajanju Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, broj: 02/1-021-772/16 i Zaključcima u vezi Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, broj: 02/1-021-773/16, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 21. juna 2016. godine.

86. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u petak, 22. jula 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

 Dnevni red:

 1. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

 1.1. UV-6/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske, broj: 02/1-021-789/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23.juna 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda RS, 21.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772