Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REFORMA PRAVOSUĐA: Neophodno poboljšati nezavisnost, efikasnost, djelotvornost i profesionalizam u pravosuđu


  • REFORMA PRAVOSUĐA: Neophodno poboljšati nezavisnost, efikasnost, djelotvornost i profesionalizam u pravosuđu

BiH se suočava sa mnogim izazovima kada se govori o poboljšanju nezavisnosti, efikasnosti, djelotvornosti i profesionalizmu u pravosuđu, navela je šefica Odsjeka za pravosuđe i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u BiH Chloe Berger.

Međutim, vjeruje da će projekt "Izgradnja kapaciteta za pravosudnu reformu u BiH", čija je završna konferencija održana 21. jula 2016. godine u Sarajevu, unaprijediti rad centara za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS-u, ministarstvima pravde, pravosudne komisije Brčko Distrikta i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Objasnila je da je cilj ovog projekta bio pružanje podrške promjeni i poboljšanju tužilaštava i sudova koji pružaju usluge građanima BiH. Također je naglasila da je u okviru projekta izrađen priručnik za edukaciju, te da su educirali predavače iz različitih oblasti kao što su finansijske istrage, prava EU, stečajni postupak te upravljanje ljudskim potencijalima da bi građanima pružali bolje usluge.

Berger je naglasila da je ovaj projekt davao značajnu podršku edukaciji osoblja koji nisu nosioci pravosudnih funkcija kao što su sudski izvršioci, sekretari sudova te sudski službenici da bi na najbolji način obavljali svoje funkcije.

Smatra da je putem projekta urađeno jako mnogo, ali da je od suštinske važnost da domaće institucije urade još više na daljnjem pružanju i organiziranju sistematskih i redovnih edukacija pravosudnom i administrativnom osoblju koje je zaposleno u sudovima i tužilaštvima.

Zaključila je da će Evropska unija biti trajno posvećena BiH te da će davati značajan doprinos u oblasti reformi pravosuđa.

Izvor: Vebsajt Vjesti, 21.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772