Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O CIVILNIM ŽRTVAMA RATA DISTRIKTA BRČKO: Djeci rođenoj zbog rata priznati status i pripadajuća prava

22.06.2022.


Djeca rođena zbog rata u Bosni i Hercegovini se nalaze u izuzetno lošem položaju. Kroz tamu stigme i diskriminacije u čiji ponor ih gura društvo u cijelosti, vrlo često preispituju vlastiti identitet, imajući osjećaj krivice i stida zbog svog porijekla.

Tokom sukoba u BIH, silovano je između 35 i 50 hiljada žena. Veliki broj njih je zatrudnjelo, a većina ih je rodila djecu koju sistem u državi još uvijek ne prepoznaje. Djeca rođena zbog rata, tokom svog odrastanja prolazila su kroz fizičko nasilje, emocionalno zlostavljanje i vršnjačko nasilje u školama, gdje su targetirani kao djeca bez oca ili kao napuštena i vrlo često preispituju vlastiti identitet i imaju osjećaj krivice i stida zbog svog porijekla.

Danas nisu zakonom priznata kategorija žrtava rata te samim tim, kao i druga djeca civilnih žrtava rata, ne ostvaruju nikakva prava, niti beneficije koje bi im olakšale naprimjer pristup i finansiranje školovanja ili pak prilikom zapošljavanja.

Međutim, prilika za konkretnom promjenom postoji i to u Brčko distriktu, čiji se sistem, odnosno političari sada nalaze na velikom ispitu. Pred zastupnicima tamošnje Skupštine će se uskoro naći Nacrt zakona o civilnim žrtvama rata, a njegova trenutna manjkavost se ogleda u nedostajanju prava na psihološku podršku, banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju te pravo na prioritet prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Usvajanje ovog zakona također predstavlja priliku da se prvi put u BiH djeci rođenoj zbog rata prizna status i pripadajuća prava, a sve je to sada na volji političara.

Za izmjene nacrta zakona zalažu se i iz organizacije TRIAL International, iz koje za Klix.ba kažu da je spomenuto pravo koje izostaje u zakonu, bilo predviđeno ranijom odlukom o zaštiti civilnih žrtava rata, iz 2008. godine, da bi kasnijom odlukom, iz 2012., ono bilo izostavljeno iz spiska nabrojanih prava.

Sagovornici portala Klix veoma važnim smatraju to da Brčko distrikt pred sobom ima priliku da donese historijsku odluku, tako što će prvi put u BiH priznati određena prava i status djeci rođenoj iz čina ratnog silovanja i poslati snažnu poruku svoj djeci u našoj zemlji da nisu zaboravljena. Smatra da će simbolična poruka ovog priznanja odjeknuti i na globalnom nivou, jer će se ovakav pozitivan iskorak u Brčko distriktu pozdraviti i služiti kao uzor za mnoga druga postkonfliktna društva.

Priznavanje statusa djeci rođenoj iz čina ratnog silovanja ima višestruk značaj, kako za samu djecu, ali i za njihove majke, preživjele ratno seksualno nasilje, koje su često izložene dvostrukoj stigmatizaciji zbog zločina koje su preživjele - kao majke djece koja su rođena iz čina silovanja, ali i kao žrtve.

Također i iz Udruženja Zaboravljena djeca rata smatraju da njihovo uvrštavanje u kategoriju civilnih žrtava rata u smislu pravnog prepoznavanja ove zapostavljene i vulnerabilne kategorije društva bi predstavljalo presedan za Bosnu i Hercegovinu, kao prvu državu na svijetu koja je uradila nešto po pitanju djece rođene zbog ratnog silovanja.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, A.K., 19.06.2022.

Naslov: Redakcija