Zastava Srbije

DRŽAVNE INSTITUCIJE NA IME REPREZENTACIJE U 2020. POTROŠILE STO HILJADA KM

22.06.2021.


Da državne institucije nisu štedjele ni u 2020., pandemijskoj godini, pokazuje podatak da je 19 institucija samo na kafe, sokove i ručkove potrošilo skoro 90.000 KM.

Ovo su podaci koji su do sada pristigli kao odgovor na zastupničko pitanje, a riječ je tek o četvrtini institucija. Među 19 pristiglih odgovora nema onih iz ministarstava, Parlamenta BiH i Predsjedništva BiH, pa se očekuje da će krajnja cifra iznositi više stotina hiljada maraka.

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH na reprezentaciju je potrošila 2.725,47 KM, i to skoro 1.200 KM za vodu, sokove, kafu i čaj. Više od 1.150 KM potrošeno je na protokolarne poklone, između ostalog 250 KM za umjetničku sliku i 37 KM za uokviravanje u svrhu službene posjete ombudsmanu Slovenije, te 560 KM za deset primjeraka monografije “Vjerski objekti nacionalnih manjina u BiH”.

Sud Bosne i Hercegovine je na reprezentaciju potrošio 3.462,71 KM, i to za ugostiteljske usluge u Sudu koje pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH, za ugostiteljske usluge u Sudu koje je pružio vanjski dobavljač povodom odlaska sudije u penziju, za ugostiteljske usluge van službenih prostorija Suda te za nabavku poklona.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH u prošloj je godini potrošila 5.039 KM - za piće rukovodstva u okviru poslovnih susreta oko 1.200 KM, za jela i pića izvan Agencije oko 300 KM te za reklamni materijal više od 3.500 KM.

Institut za nestala lica BiH potrošio je 2.627 KM, i to mahom za dezinfekciju (801 KM) i flaširanu vodu (940 KM), dok je reprezentacija korištena i za kafu za goste, ručak za goste i vizitkarte.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u prošloj je godini na iće i piće potrošila 2.444 KM, Agencija za statistiku BiH 4.132 KM, Agencija za javne nabavke 2.297 KM, a Granična policija BiH 27.519 KM, s tim da je direktor potrošio najviše u decembru, skoro 8.000 KM.

Konkurencijsko vijeće BiH na reprezentaciju je dalo 6.346 KM, Pravobranilaštvo BiH 2.823 KM, Služba za zajedničke poslove institucija BiH 3.572 KM tokom sjednica kolegija i poslovnih sastanaka, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 1.738 KM, a Agencija za državnu službu BiH 2.345 KM.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH potrošila je 2.132 KM, a Agencija za policijsku podršku BiH 3.935 KM. Arhiv BiH potrošio je 2.975 KM za nabavku pića u uredu direktora i zamjenika direktora, promociju projekta digitalizacije arhivske građe i održavanje sastanaka za donaciju skenera, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH potrošila je 6.650 KM, a Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 5.907 KM.

Najmanje je potrošila Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora - 538,46 KM. Novac je dat za ugostiteljske usluge u prostorijama CHJ koje pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH te za nabavku vode za piće i korištenje aparata za vodu.


IZVOR: Avaz, E. Halimić, 21.06.

Naslov: Redakcija