Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ: Uvedena je obaveza da izrade dugoročni plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda, kada takve obaveze postoje

22.06.2018.


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj – po hitnom postupku kojim se precizira pojam javni dug i definiše pojam neizmirene obaveze.

Zakonom se utvrđuje sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti, tako da odgovorno lice budžetskog korisnika potvrđuje da u tekućoj godini neće stvarati obaveze veće od iznosa sredstava koja su mu data na raspolaganje budžetom, rebalansom budžeta ili odlukom o privremenom finansiranju, nakon uključivanja i prenesenih obaveza iz prethodnog perioda, a čije izmirenje je planirano u skladu sa planom izmirenja obaveza u toj godini.

Subjektima koji primjenjuju ovaj zakon uvedena je obaveza da izrade dugoročni plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda, kada takve obaveze postoje.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 21.06.2018.

Izvod iz veijesti, Naslov: Redakcija