Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRPSKE: Usklađivanje dosadašnjeg sistema izvršenja krivičnih sankcija sa novim krivičnim i prekršajnim zakonodavstvom Srpske i pojedinim odredbama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija

22.06.2018.


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske su usvojili Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Zakon propisuje način izvršenja kazne zatvora izrečene u krivičnom i prekršajnom postupku, kazne dugotrajnog zatvora, pritvora, rada u javnom interesu, mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja od zavisnosti.

Ovim aktom se propisuju i krivične sankcije koje izreknu strani sudovi, kao i organizacija i rad ustanova za izvršenje krivičnih sankcija i radno-pravni status zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, a odredbe ovog akta primjenjivaće se na sva lica koja se nalaze u kazneno-popravnim ustanovama Srpske, ako drugim zakonom nije drugačije propisano.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je ovaj akt potreban i zbog usklađivanja dosadašnjeg sistema izvršenja krivičnih sankcija sa novim krivičnim i prekršajnim zakonodavstvom Srpske, usklađivanja sa pojedinim odredbama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, otklanjanja izvjesnih poteškoća i nejasnoća u realizaciji ranijih zakonskih rješenja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 21.06.2018.

Izvod iz veijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772