Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: 22. juna 2016. godine sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa - Razmatranje zahtjeva za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima


Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u srijedu, 22. juna 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

 Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa Osamdeset i treće sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 30. maja 2016. godine.

 2. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

2. 1. UV-4/16. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, broj: 02/1-021-416/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 7. aprila 2016. godine.


Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 21.06.2016.