Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH

22.05.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH, kao i porodicama umrlih radi prisustva ukopu, uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Odlukom se omogućavaju ulazak i boravak strancu koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uvjetom da posjeduje pozivno pismo pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-COB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koje imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu sa ličnom kartom izdatom od nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.

Istovremeno je omogućen boravak u Bosni i Hercegovini strancima, članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva njenom ukopu, najviše 72 sata od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualni period izolacije, pod uvjetom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina), vrijedan 20 miliona eura.

Od ovog iznosa Republici Srpskoj će biti alocirano 12.820.513,00 eura, a Federaciji BiH - 7.179.487,00 eura. Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Radi se o nastavku Projekta registracije nekretnina koji se provodi na osnovu zaključenog Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj iz 2013. godine. Projekt je usmjeren za podršku razvoju održivog sistema za registraciju nekretnina sa usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama kako Federacije Bosne i Hercegovine, tako i Republike Srpske.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (Projekt gradskih saobraćajnica Sarajevo), vrijedan 30 miliona eura.

Svrha Projekta je poboljšanje ključne putne mreže u Kantonu Sarajevo, finansiranjem izgradnje i nadogradnje saobraćajne infrastrukture na dionicama Pete transverzale (Tunel Kobilja Glava) i Devete transverzale kako bi se grad Sarajevo povezao sa drugim dijelovima Kantona i regionalnom putnom mrežom. Cilj je smanjiti sadašnje saobraćajne gužve i poboljšati mobilnost u regionu.

Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo, a završetak Projekta se očekuje do kraja 2022. godine.

Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (Projekt vodosnabdijevanja - Gradačac) koji se odnosi na investicijski grant u iznosu 1.992.500,00 eura iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Sredstva su alocirana Federaciji BiH - Općini Gradačac, odnosno JP "Komunalac" Gradačac.

Svrha Projekta je da pomogne Općini Gradačac u proširenju postojeće vodovodne mreže. U obnovljeni sistem vodosnabdijevanja uključit će se naselja smještena u južnom dijelu ove općine sa oko 3.500 domaćinstava, a planirano je priključenje još 150 domaćinstava.

Projekt se finansira zajmom EBRD-a u iznosu šest miliona eura, koji je ranije potpisan i sredstva su efektivna, investicijskim grantom u iznosu 1,4 miliona eura iz SIDA – EBRD Fonda za okoliš i klimatske programe, te tehničke pomoći u iznosu 600 hiljada eura koje obezbjeđuje Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i podržanim grantom vrijednim 1,992,500,00 eura Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je četiri prijedloga aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima.

Riječ je o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima Vraćenovići – Deleuša u Vraćenovićima (Crna Gora), Šćepan polje – Hum u Šćepan polju (Crna Gora), Zupci – Sitnica u Zupcima (Bosna i Hercegovina), te Klobuk – Ilino brdo u Klubuku (Bosna i Hercegovina).

Na ovaj način će se obezbijediti uvjeti za lakši prelazak zajedničke državne granice i uspostaviti efikasniji sistem kontrole prelaska za građane dviju država.  

Ministarstvo sigurnosti BiH će dostaviti pojedinačne prijedloge aneksa sa izvještajem o pregovorima Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru usvajanja, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet.

Na ovaj način će se omogućiti jednostavnije prelaženje državne granice u režimu pograničnog prometa s pograničnom propusnicom stanovništvu koje živi u pograničnom području u zoni od 10 km uz zajedničku državnu granicu. 

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar sigurnosti.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom prometu, kojim se želi olakšati kretanje lokalnog stanovništva između pograničnih područja i prelaženje preko zajedničke granice.

Također se želi unaprijediti privredna, obrazovna, zdravstvena, socijalna, kulturna, sportska i druga saradnja, što će se pridonijeti jačanju međusobnih odnosa i saradnje dvije države.

Prema Prijedlogu sporazuma, pogranično područje je područje uz zajedničku državnu granicu koje se prostire u dubinu od 10 kilometara od zajedničke državne granice i obuhvata teritorije općina koje izlaze na graničnu liniju, odnosno područje koje uključuje naselja u Bosni i Hercegovini.

Prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima dopušten je preko graničnih prijelaza otvorenih za pogranični i međunarodni promet kako su ranije određeni u Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o graničnim prijelazima, uz posjedovanje pogranične propusnice.

Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o pregovorima bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Program integriranog razvoja koridora rijeke Save i Drine uz korištenje višefaznog programskog pristupa).

Zajam je vrijedan 33,7 miliona američkih dolara, a sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku, s ciljem jačanja prekogranične saradnje u sektoru voda i unapređenja plovnosti i zaštite od poplava u koridorima rijeka Save i Drine.

Rok otplate zajma je makisimalno do 32 godine, uključujući grejs period do sedam godina.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora će postupiti u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH u daljnji postupak ratifikacije pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji četiri ranije potpisana sporazuma i jednog ugovora.

Radi se o: Sporazumu o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Koridor 5c – izgradnja dionica autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio I: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica); Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, te o Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 – 2020, za 2018. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Također, riječ je o Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi sa "Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore" za period 2014 – 2020 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), kao i Ugovoru o grantu (Projekt regionalni vodovod "Plava voda") između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA – EBRD II Programa za komunalni okoliš i klimu. 

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne programe rada za 2020. godinu: Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH nije usvojilo pojedinačne izvještaje o radu za 2019. godinu, te će se o njima ponovo izjasniti u drugom krugu glasanja.

Riječ je o izvještajimaSlužbe za poslove sa strancima, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Arhiva Bosne i Hercegovine, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine, Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.

Nisu usvojeni ni izvještaji o radu za prošlu godinu Granične policije Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, predstavnika Bosne i Hercegovine u sastavu Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Instituta za intelektualnu svojinu BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Odbora državne službe za žalbe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Komisije za uništavanje opojnih droga, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu, Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, Agencije za poštanski saobraćaj sa izvještajem o izvršenju budžeta, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Vijeća za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine, te Informacija o radu Komisije za računovodstvo i reviziju BiH za period od 1. 3. 2019. godine do 29. 2. 2020. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih prouzrokovane prisutnošću virusa Covid – 19.

Razlog za donošenje ove odluke je ublažavanje mjera u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u BiH u vezi sa virusom korona.

Rad u institucijama Vijeća ministara BiH od sada podrazumijeva prisutnost svih zaposlenih, jer je van snage stavljena ranija mjera koja je podrazumijevala smanjeni protok ljudi u sjedištima institucija.

Svi zaposleni prilikom rada dužni su poštivati u potpunosti zaštitne mjere.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o određivanju graničnih prijelaza za prijevoz robe u cestovnom prometu u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu.

Ova odluka donesena je nakon što je od 19. maja 2020. godine od 00:00 sati vraćen redovni režim kretanja teretnih vozila preko teritorije Republike Hrvatske. Praktično je teretni promet između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske moguć i na svim ostalim graničnim prijelazima određenim za prijevoz robe, što će olakšati i smanjiti pritisak na granične prijelaze koji su određeni za tranzitni promet vozila.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o prijedlogu Evropske komisije o novom okviru održavanja sastanaka i rada Posebne grupe za reformu javne uprave.

Informacija sadrži prijedlog Evropske komisije o novom okviru održavanja sastanaka i rada Posebne grupe za reformu javne uprave, te nacrt dnevnog reda za održavanje 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave.

Ministri pravde te finansija i trezora BiH učestvovat će na sastanku na koji su pozvani resorni ministri entiteta, kantona i Brčko distrikta, u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Na sastanku, koji je najavljen za 8. juli ove godine, trebalo bi razgovarati, između ostalog, o ključnim izazovima i prioritetima u oblasti javne uprave.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prilog institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija, od novembra 2019. godine i Informaciju Direkcije za evropske integracije o izradi Priloga institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je usvojena i Dopuna Priloga institucija u Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija za period od 1. 12. 2019. do 7. 2. 2020. godine, sa Informacijom o njenoj izradi.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, od novembra 2019. godine.  

Prilog i Dopuna Priloga daju pregled napretka koji je ostvaren u BiH do 7. februara ove godine u odnosu na političke i ekonomske kriterije te evropske standarde, a sačinjen je na osnovu informacija koje su u Direkciju za evropske integracije dostavile nadležne institucije svih nivoa vlasti.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će ove dokumente dostaviti Evropskoj komisiji.

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Nacrtom odluke o imenovanju Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, koju će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njeno donošenje.

Data je saglasnost za imenovanje četiri od devet članova ove komisije koje predlaže Vijeće ministara BiH. Po dva člana predlažu vlade Republike Srpske i Federacije BiH, a jednog člana Vlada Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

U Koordinaciono tijelo su imenovani ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić, federalna ministarka životne sredine i turizma Edita Đapo i direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini Marinko Zeljko.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 21.05.2020.

Naslov: Redakcija