Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena Odluka o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske

22.05.2020.


Narodni poslanici su na 13. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili Odluku o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Poslanicu su usvojili i Zaključak koji glasi: "Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da su Glavni koordinacioni tim, Republički krizni štab, Predsjednik Republike i Vlada Republike Srpske u vanrednoj situaciji i vanrednom stanju, a koje je proglašeno usljed pandemije virusa COVID-19, maksimalno predano i efikasno obavljali svoje dužnosti, te da je pravovremenim postupanjem pomenutih organa sačuvano javno zdravlje građana Republike Srpske i održana privredna aktivnost".

Ovaj Zaključak predložili su klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, DEMOS-a, NDP-a, Ujedinjene Srpske, SPS-a i Socijalističke partije.

Potom se predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović obratila poslanicima obrazlažući 2. tačku dnevnog reda koja se odnosi na potvrđivanje akata koje je donio predsjednik Republike za vrijeme vanrednog stanja i donošenje odluke o prestanku važenja uredaba sa zakonskom snagom. Predsjednica Cvijanović je podsjetila da je tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, u skladu sa ustavnom procedrom doneseno ukupno 19 uredbi, a potom obrazložila svaku od njih.

Sjednica Narodne skupštine je prekinuta u 20 časova i biće nastavljena u petak u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda:

2. Potvrđivanje akata koje je donio predsjednik Republike za vrijeme vanrednog stanja i donošenje odluke o prestanku važenja uredaba sa zakonskom snagom

2.1.

- Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);

2.2.

- Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);

- Prijedlog odluke o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);

2.3.

- Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

2.4.

- Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

- Prijedlog odluke o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

2.5.

- Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

2.6.

- Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

2.7.

- Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

- Prijedlog odluke o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 35/20);

2.8.

- Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/20);

2.9.

- Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 38/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 38/20);

2.10.

- Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 40/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 40/20);

2.11.

- Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42/20);

2.12.

- Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42/20);

2.13.

- Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "Hitnog projekta COVID-19 za BiH "(P173809)

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "Hitnog projekta COVID-19 za BiH" (P173809)("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42/20);

2.14.

- Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor V kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar", Banjaluka – Doboj

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta " 9. januar", Banjaluka – Doboj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42/20);

2.15.

- Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko – Rača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42 /20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko – Rača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 42 /20);

2.16.

- Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske

2.17.

- Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/20);

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/20);

- Odluka o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/20);

2.18.

- Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske 46

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 46/20);

2.19.

- Uredbe sa zakonskom snagom o izmjen i dopun poreskim mjerama za ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti izazvane virusom 46

- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopuni poreskim mjerama za ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti izazvane virusom ;

 Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu – po hitnom postupku;
 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu – po hitnom postupku;
 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu;
 Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata registracije nekretnina (9048-BA).


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 21.05.2020.

Naslov: Redakcija