Zastava Srbije

RASPISAN KONKURS ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO RS: Rok za podnošenje prijava 15 dana

22.04.2022.


Ministarstvo finansija Republike Srpske raspisalo je konkurs za direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Kada je riječ o uslovima, novi direktor i zamjenik moraju imati završen prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova ekonomskom ili pravnog smjera te sedam godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima u finansijskom sektoru.

Direktor i zamjenik direktora ne smiju direktno ili indirektno posjedovati udjele akcije ili dužničke hartije od vrijednosti u banci ili drugoj finansijskoj organizaciji nad čijim radom Agencija vrši kontrolu i nadzor, a od njih se traže i posjedovanje odgovarajućih stručnih znanja i ličnih svojstava koji ih čine dostojnim za obavljanje ove funkcije.

Konkurs je objavljen 19. aprila, a kandidati imaju rok od 15 dana za podnošenje prijava. Biraju se na mandat od pet godina, a imenuje ih Narodna skupština Republike Srpske.

Inače, sada već bivši direktor Rade Rastoka, smjenjen je za te pozicije krajem februara, a Agencijom za bankarstvo od tada rukovodi Srđan Šuput, v.d zamjenika direktora.

Rastoka je smjenjen, između ostalog i zbog toga što Vladu Republike Srpske nije obavijestio o sporu teškom 256 miliona KM koji je Unicredit Banka iz Banjaluke izbugila u prvom stepenu i to nakon tužbe kompanije Bitminer iz Gradiške.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 19.04.2022.

Naslov: Redakcija