Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U RS: Dodatno se olakšava potrošaču ostvarivanje prava na reklamaciju proizvoda ili usluge tako što se, pored kopije računa kao uslova za ostvarivanje prava na reklamaciju, dokazivanje kupovine proizvoda koja je predmet reklamacije omogućava i drugim nespornim dokumentima

22.03.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi unapređenja oblasti zaštite potrošača, te daljem usklađivanju sa direktivama Evropske unije.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona dodatno se olakšava potrošaču ostvarivanje prava na reklamaciju proizvoda ili usluge tako što se pored kopije računa, kao uslova za ostvarivanje prava na reklamaciju, dokazivanje kupovine proizvoda koja je predmet reklamacije, omogućava i drugim nespornim dokumentima (ovjerena garancija, priznanica, dostavnica, otpremnica, slip u slučaju plaćanja bankovnom karticom i slično).

Predloženim Nacrtom zakona se terminološki precizira pojam "potrošački ugovor", propisuje se obaveza trgovca da izvrši ugovor prema potrošaču za isporuku proizvoda ili usluge u roku od najduže 30 dana, ukoliko nije drugačije ugovoreno, kao i obaveza, odnosno rok za povrat uplaćenog iznosa nakon raskida ugovora zbog isteka roka, dodatno se precizira obaveza trgovca u vezi sa informisanjem potrošača o cijenama proizvoda ili usluga, propisuje se obaveza postupanja trgovca u situacijama kada nije ispunio obavezu u slučaju avansnog plaćanja. Takođe, propisuje se način evidentiranja prigovora potrošača koje trgovac primi putem pošte ili elektronskim putem.

Na potpuniji i jasniji način se uređuje pravo potrošača na izbor načina rješavanja prigovora zbog nedostatka na proizvodu, koje je već bilo uređeno Zakonom u primjeni, ali se sada dodatno precizira rok u kojem je trgovac dužan da ispuni zahtjev potrošača u vezi sa popravkom ili zamjenom proizvoda sa nedostatkom (30 dana) ili rok za povrat uplaćenog iznosa za proizvod sa nedostatkom (sedam dana). Novina je da se predloženim rješenjem uređuje odgovornost trgovca i za prodaju polovnih proizvoda.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija