Zastava Srbije

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Javna okupljanja ograničena na 30 ljudi, privatna na 10

22.03.2021.


Republički štab za vanredne situacije na 72. sjednici održanoj 19.03.2021. godine, donio je Zaključak u vezi Informacije o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj kojim naređuje Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske da zajedno sa civilnom zaštitom gradova/opština hitno izvrše dezinfekciju objekata u kojima se dešavaju masovnija okupljanja građana, kao što su škole, obdaništa i javne površine u užim centrima gradova/opština i da o preduzetim radnjama odmah informišu Republički štab za vanredne situacije.

Republički štab za vanredne situacije naređuje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i JZU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske da po hitnoj proceduri organizuju vakcinaciju za lica sa navršenih 65 i više godina života, po redoslijedu prijavljivanja, vodeći računa o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj.

Republički štab za vanredne situacije naređuje svim javnim institucijama u Republici Srpskoj da radno vrijeme prilagode trenutnoj epidemiološkoj situaciji i da preduzmu i druge mjere u cilju sprečavanja širenja virusa korona (rad od kuće).

Republički štab za vanredne situacije donio je i Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, kojim se u cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 25.03.2021. godine zabranjuju:

1)         sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,

2)         sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),

3)         rad fitnes centrima (fitnes klubovi, bodi - bilding klubovi i slični objekti) i kulturno- umjetničkim društvima,

4)         organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće kao i vokalno izvođenje u ustanovama kulture.

U skladu sa ovim Zaključkom obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da obezbijede jedno ili više lica koja će upozoravati posjetioce i korisnike usluga da se moraju pridržavati preporučenih epidemioloških mjera (kovid redar/redari) a u suprotnom uskratiti im uslugu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2021.

Naslov: Redakcija