Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

OMBUDSMANI U BIH: Najviše žalbi na dužinu trajanja sudskih procesa i pružanje usluga zdravstvene zaštite

22.03.2019.


Ombudsmani u BiH u prošloj godini primili su 3.266 žalbi, a građani su se najviše žalili na dužinu sudskih procesa i pružanje usluga zdravstvene zaštite.

- Ombudsmanu za ljudska prava BiH lani se obratilo 13.130 građana - rekla je ombudsman Nives Jukić u Sarajevu na predstavljanju izvještaja o radu ombdusmana u prošloj godini. Ona je istakla da se iz oblasti građanskih i političkih prava najveći broj žalbi odnosio na dužinu trajanja sudskih postupaka, te da je sve veći broj žalbi koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, kao i pružanje komunalnih usluga. Jukićeva je konstatovala da se veliki broj žalbi odnosi na ekonomska, socijalna i kulturna prava, a građani su najčešće isticali nepravilnosti tokom sprovođenja konkursne procedure, neuplaćivanje doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje, povredu prava lica sa invaliditetom, nezakonito otkazivanje ugovora o radu, sporost nadležnih organa u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa, te dugotrajno vođenje stečajnih postupaka nakon kojih ne ostvare svoja prava.

Jukićeva je dodala da je monitoring stanja u gotovo svim kazneno-popravnim ustanovama u BiH pokazao da postoje određeni pomaci u radu, ali nije uspostavljena zdravstvena zaštita u punom obimu. Kada je riječ o pravima djece, 2018. godine je primljeno 216 žalbi, a najveći broj odnosio se na neprikladan sadržaj statusa objavljenih na društvenim mrežama koji u sebi sadrži elemente govora mržnje, diskriminacije na osnovu pola, uznemiravanja.

Ombudsman Jasminka Džumhur istakla je da u BiH ostvarivanje prava podrazumijeva obraćanje građana sudu, dok bi u demokratskom društvu sudska zaštita trebalo da bude izuzetak. Ombudsman Ljubinko Mitrović istakao je da je Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u BiH za 2018. godinu. Narodna skupština RS bez ijedne primjedbe primila k znanju.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Ž. D., 19.03.2019.

Naslov: Redakcija