Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U TOKU TRI MISIJE STRUČNE PROCJENE EVROPSKE UNIJE O STANJU U BIH U OBLASTIMA BORBE PROTIV TERORIZMA I NASILNOG EKSTREMIZMA, PRAVA ŽENA I JEDNAKOSTI POLOVA I ANTIDISKRIMINACIJE

22.03.2018.


U periodu od 19. do 23. marta 2018. godine, Evropska komisija u BiH sprovodi tri Misije stručne procjene stanja u oblastima: borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, prava žena i jednakosti polova i antidiskriminacije.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, koordiniše i organizuje učešće predstavnika nadležnih institucija Republike Srpske na pojedinačnim sastancima sa ekspertima misija i dostavlja Evropskoj komisiji sve potrebne dokumente i dodatne informacije.

Eksperti Evropske komisije sa predstavnicima institucija Republike Srpske razgovaraju o zakonodavnom i institucionalnom okviru, institucionalnim kapacitetima i sprovođenju propisa u Republici Srpskoj u oblastima borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma i pratećoj saradnji policije i obavještajnih tijela, prevenciji, radu tužilaštava i sudova, planovima koordinacije kao odgovora na eventualne terorističke napade i slično, o pravima žena i jednakosti polova, suzbijanju diskriminacije, o nasilju nad ženama i učešću žena u donošenju odluka, zaštiti prava lica sa invaliditetom, pravima LGBTI osoba, o jednakim mogućnostima zapošljavanja i nediskriminaciji na radnom mjestu, funkcionisanju pravosuđa u praćenju slučajeva diskriminacije, sprovođenju presuda Evropskog suda pravde u pogledu diskriminacije, saradnji organa vlasti i organizacija civilnog društva u pogledu borbe protiv diskriminacije, te ulozi parlamenata u promociji jednakosti polova.

Na sastancima navedenih misija stručne procjene učestvuju predstavnici: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, kao i predstavnici Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske, i Republičkog tužilaštva Republike Srpske.

Misije stručne procjene predstavljaju jedan od mehanizama posredstvom kojeg Evropska komisija, nakon podnošenja Zahtjeva BiH za članstvo u EU, prikuplja dodatne informacije o trenutnom stanju u BiH u odabranim oblastima i vrši procjene usaglašenosti sa zahtjevima i praksama Evropske unije. U cilju najbolje procjene cjelokupne situacije u BiH u konkretnoj oblasti, eksperti Evropske unije detaljno analiziraju institucionalne, pravne, strateške i druge kapacitete nadležnih institucija i tijela za sprovođenje propisa u tematskim oblastima, te rezultate sprovođenja u praksi. Nakon održanih misija, izrađuje se Izvještaj o procjeni stanja, sa detaljnom analizom i konkretnim zaključcima i preporukama za sve institucije u BiH. Informacije i dokumenti, prikupljeni posredstvom stručnih misija i pratećih razgovora sa nadležnim institucijama, javnim ustanovama i preduzećima, sindikatima, udruženjima i drugim zainteresovanim stranama u BiH, Evropskoj komisiji će poslužiti za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU (Avis).


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, 21.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772