Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđene cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista

22.03.2018.


Vlada Federacije BiH odobrila je Union banci d.d. Sarajevo kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom za 2018. godinu – "Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Sredstva su odobrena na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).

Na taj način Vlada Federacije BiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati da mladi i obrazovani ljudi ostaju u zemlji, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

– Kantonima i općinama 18.000.000 BAM pomoći –

Vlada je utvrdila kriterije raspodjele sredstava ovogodišnjeg Budžeta Federalnom ministarstvu finansija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih kao finansijska pomoć kantonima i općinama.

Riječ je o iznosu od 18.000.000 BAM, od čega će kantonima biti raspodijeljeno 6.000.000 BAM, a općinama 12.000.000 BAM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, a za njihovu primjenu bit će korišteni pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave Federacije BiH.

Kao jedan od dodatnih kriterija bit će uzeto i smanjenje zaposlenih na dan 31. decembra 2017. godine u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, kao i projekti od značaja za razvoj pojedinih općina.

Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim kantonima i općinama, kao i način izvještavanja o njihovom utrošku.

– Cijena rodnog lista 0,392 BAM, vjenčani list 1,72 BAM –

Vlada je utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama ("Sl. novine FBiH", br. 37/2012 i 80/2014).

Cijena od 86,2875 BAM odnosi se za jedan primjerak matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu državljana sa obrascima broj 2 i 2B, za matičnu knjigu državljana sa Obrascem broj 2A, matičnu knjigu vjenčanih i za matičnu knjigu umrlih.

Iznos od 0,392 BAM bit će naplaćivan za izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih i matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih namijenjenim za inostranstvo, te uvjerenja o državljanstvu.

Vjenčani list će biti naplaćivan 1,72 BAM.

Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova štampa JP Novinsko-izdavačka organizacija "Službeni list Bosne i Hercegovine", Sarajevo, koje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove po utvrđenim cijenama na osnovu kojih se u budžetu Federacije BiH osiguravaju sredstva za potrebe štampanja i nabavke ovih dokumenata, a jedinice lokalne samouprave refundiraju te troškove Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

– Prenamjena zemljišta za izgradnju autoceste na koridoru Vc –

Vlada je donijela dvije odluke o izuzimanju i prenamjeni poljoprivrednog i šumskog zemljišta za potrebe izgradnje autoceste i pratećih objekata na Koridoru Vc, u skladu s prostornim planovima.

Riječ je o katastarskim česticama na dionici Buna-Počitelj, te dionicama Poprikuše – Nemila i Nemila – Donja Gračanica. Odluke su uslov za pribavljanje urbanističkih saglasnosti za ove dionice.

– Za sufinansiranje ruralnog razvoja 724,140 BAM –

Za sufinansiranje projekta ruralnog razvoja Vlada Federacije BiH odobrila je izdvajanje budžetskih sredstava u iznosu 724,140 BAM. Za Razvoj ruralnog poduzetništva za I i II kvartal 2018. godine, izdvojeno je 486.500 BAM, dok je za sufinansiranje Projekta razvoj ruralne konkurentnosti izdvojeno 237.640 BAM.

Za realizaciju ovih odluka zadužena su federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

– Odobrena sredstva za zatvaranje kolektivnih centara –

Vlada je odobrila izdvajanje iz Budžeta 145.000 BAM za sufinansiranje Projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I i II kvartal 2018. godine.

Projekt je vrijedan 79,80 miliona BAM, od čega su kreditna sredstva 79,23 miliona BAM, a budžetska 0,57 miliona BAM.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 21.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772