Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 23. februara 2022. godine 20. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH i o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

22.02.2022.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 20. sjednicu Doma naroda za srijedu, 23. februar 2022. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I),(drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021,
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2020, broj: 02-50-18-738/21 od 31. 3. 2021;
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 1, koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: “Razlog za nefunkcioniranje Doma naroda PSBiH je bespravna odluka visokog predstavnika Valentina Inzka kojom je pokušao nametnuti izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, na što nije imao pravo. Ovlaštenje za nametanje zakona od visokog predstavnika, kao neizabranog stranca, ne postoji u Dejtonskom sporazumu i Aneksu 10. kao jedinom aneksu kojim se jasno određuju zadaci visokog predstavnika”,broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 2, koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi:”Neophodno je da oni koji su kreirali poslјednju odluku Valentina Inzka istu i ponište. Vijeće ministara BiH trebalo bi u što skorije vrijeme predložiti način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti, imajući u vidu da se u BiH vodio građanski rat ili ‘tragični sukob u regionu’, kako je to definirano u Dejtonskom sporazumu”, broj: 02-50-6-528-8/21 - 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 4, koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: “Dom naroda PSBiH konstatira da Ustavni sud BiH, izlazeći izvan svoje nadležnosti i suprotno ustavnom određenju da ‘BiH nastavlјa svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država, ali s unutrašnjim sistemom izmijenjenim kako je ovim ustavom predviđeno’, donosi odluke suprotne Ustavu BiH kada je u pitanju državna imovina. Ustavom BiH u članu III. 3. a) regulirano je da ‘sve vladine funkcije i ovlaštenja koja po ovom ustavu nisu izričito dodijelјena institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima'“, broj: 02-50-6-528-8/21 - 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 5, koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi:”Dom naroda konstatira da Ustavom BiH državnoj zajednici BiH nije izričito dato pravo na imovinu niti nadležnost da regulira vlasništvo nad državnom imovinom, pa je neophodno da se to pitanje razriješi sporazumom između dva entiteta, kantona Federacije BiH, kao i Brčko Distrikta koji je u zajedničkom vlasništvu (kondominij) Republike Srpske i Federacije BiH”, broj: 02-50-6-528-8/21 - 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 6, koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi:”Dom naroda podržava inicijativu Narodne skupštine Republike Srpske za razgovor i dijalog između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda - Srba, Hrvata i Bošnjaka - o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, te ih poziva na sveobuhvatni dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima u vezi s budućnošću Republike Srpske i Federacije BiH”, broj: 02-50-6-528-8/21 - 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 2. delegatkinje Lidije Bradare, koji glasi:”Centralna izborna komisija (CIK) nije zakonodavni organ niti ima pravo donositi odluke iz nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH. Centralna izborna komisija nije izabrana i imenovana u skladu s odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Tražimo da se članovi CIK-a izaberu i imenuju na osnovu javnog konkursa u skladu s procedurama propisanim Izbornim zakonom BiH”, broj: 02-50-6-528-8/21 - 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 11. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu i Programski plan i Finansijski plan za 2021. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-977/21 od 6. 5. 2021;
 12. Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1103/21 od 28. 5. 2021;
 13. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1104/21 od 28. 5. 2021;
 14. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godine, podnosilac: Ured za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-50-18-1149/21 od 4. 6. 2021;
 15. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za period januar – decembar 2020. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1219/21 od 15. 6. 2021;
 16. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar – decembar 2020. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1220/21 od 15. 6. 2021;
 17. Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02 -50-18-1232/21 od 17. 6. 2021;
 18. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim i drugim vladama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi lex specialis zakon o depolitizaciji zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-1231/21 od 17. 6. 2021;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju akata Svjetskog poštanskog saveza, usvojenih na 3. vanrednom kongresu Svjetske poštanske unije, održanom 2019. u Ženevi, broj: 01,02-21-1-1243/21 od 18. 6. 2021;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Repubilke Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Bratunac (Novi most) – Ljubovija (Novi most), broj: 01,02-21-1-83/22 od 11. 1. 2022;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima, broj: 01,02-21-1-98/22 od 13. 1. 2022;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiH d. o. o. Mostar i Evropske investicione banke, u vezi s konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora 5c u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj – Zvirovići), WB19-BIH-TRA-01, broj: 01,02-21-1-89/22 od 12. 1. 2022;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o finansiranju i projektu, zaključenog 17. 12. 2019. (prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, i Republike Srpske koju zastupaju Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 10.000.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-97/22 od 13. 1. 2022.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 16.02.2022.

Naslov: Redakcija