Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PODSTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I U EFIKASNOJ KOGENERACIJI: Naknada koju plaćaju krajnji potrošači ostaje ista

22.02.2019.


Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na izmene i dopune Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013, 88/2014 i 43/2016), ali naknada koju plaćaju krajnji potrošači ostaje ista.

Kako je rečeno u Ministarstvu energetike Republike Srpske, Pravilnikom su urađene promene kojima se:

- detaljnije propisuje postupak za ostvarivanje preliminarnog prava na podsticaj, te s tim u vezi definišu i promene u obrascu za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj,

- preciznije definišu rokovi za postupanje investitora/proizvođača električne energije i Operatora sistema podsticaja,

- propisuje da u slučaju da investitor u definisanom roku Operatoru sistema podsticaja ne dostavi bankarsku garanciju ili ne uplati novčani depozit gubi preliminarno pravo na podsticaj (rezervisanu količinu energije).

Kažu da se Pravilnikom ne može ukinuti subvencionisanje proizvođača OIE, jer je ova materija uređena Zakonom o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji ("Sl. glasnik RS", br. 39/2013, 108/2013 i 79/2015).

Ministarstvo provodi aktivnosti u cilju izmena Zakona – kratak je odgovor Ministarstva na pitanje da li će biti ukinuto plaćanje naknade za OIE koja se plaća uz račun za struju.

U Republici Srpskoj trenutno ima ukupno 75 proizvođača obnovljivih izvora energije koji ostvaruju pravo na podsticaj, od toga 28 malih hidroelektrana, 45 solarnih elektrana, jedna elektrana na biogas i jedna na čvrstu biomasu. Njihovo učešće u ukupnoj proizvodnji električne energije u Republici Srpskoj na kraju 2018. godine iznosilo je svega 3,9 odsto.

Ukupno obračunata premija u sistemu obaveznog otkupa i za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe za proizvođače obnovljivih izvora energije u 2018. iznosila je oko 16,1 milion konvertibilnih maraka.

Dakle, 75 proizvođača OIE u Republici Srpskoj dobilo je oko 16,1 miliona KM podsticaja.

Ovaj novac proizvođači, privatne kompanije, dobijaju od krajnjih potrošača. Naknada za OIE povećava se svake godine, a od 1. januara veća je za 44,2 odsto i iznosi 0,0075 KM po potrošenom kilovatu plus PDV.


IZVOR: Vebsajt Blic, Tijana Grujić, 19.02.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772