Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINA: Vrijednost robe kupljene putem interneta koja je oslobođena plaćanja carine i PDV-a povećana je sa dosadašnjih 50 na 300 KM

22.02.2018.


Vrijednost robe kupljene putem interneta koja je oslobođena plaćanja carine i PDV-a povećana je sa dosadašnjih 50 na 300 KM, što bi umnogome trebalo da ojača ovaj vid trgovine.

Novinu je donijela Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina koju je krajem januara usvojio Savjet ministara BiH i koja bi uskoro trebalo da bude objavljena u "Sl. glasniku BiH" i da stupi na snagu.

Aktuelni propisi definišu da je od plaćanja carine oslobođena roba vrijednosti do 50 KM koja pristiže u poštanskim pošiljkama.

Novom odlukom su pošiljke s robom razdvojene na dvije kategorije - pošiljku robe koja je kupljena i koju besplatno šalje druga osoba iz inostranstva.

Plaćanja carina biće oslobođena roba koja je kupljena i čija je vrijednost do 300 KM po pošiljci, izuzev alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda, te duvana i duvanskih proizvoda.

Drugu kategoriju čini roba koju fizičko lice šalje besplatno iz inostranstva, a oslobođena je carine ako je njena vrijednost procijenjena na najviše 90 KM po pošiljci.

- To se odnosi isključivo na robu namijenjenu ličnoj ili upotrebi za članove domaćinstva, koja po vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom karakteru i da ih je pošiljalac primaocu poslao besplatno - navedeno je u odluci kojom su i u ovom segmentu propisana ograničenja kada je riječ o alkoholu i duvanu.

Načelnik Odjeljenja za komunikacije u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević rekao je da je 2017. godine građanima pristiglo 7.138 paketa koji su obrađeni putem poštansko-carinske deklaracije.

- Obračunate i naplaćene uvozne dažbine na osnovu carinjenja pošiljki koje su putem pošte pristigle u BiH u 2017. godini iznosile su 1,43 miliona KM - istakao je Kovačević.

U UIO očekuju da će povećanje granice za oslobađanje od plaćanja carina uticati na povećanje narudžbi robe putem interneta.

- Prilikom pregleda pošiljki posebno će biti vođeno računa o vrsti i količini robe u paketima kako bi dažbina bile oslobođene samo pošiljke gdje je jasno vidljivo da se radi o robi namijenjenoj za vlastite potrebe. U provjerama će biti evidentirana i lica koja konstantno naručuju određenu robu i u tim slučajevima će biti vršene dodatne provjere - naglasio je Kovačević.

Količine za alkohol i duvan oslobođene carine (besplatna pošiljka)

  • 50 cigareta
  • 25 cigarilosa
  • 10 cigara
  • 50 grama duvana za pušenje
  • litar alkoholnog pića
  • dva litra vina
  • parfemi do 50 mililitara
  • toaletne vode do 250 mililitara

IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 20.02.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772