Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENA IZBORNOG ZAKONA BIH: Postignuta je saglasnost o povećanju procenta preferencijalnih glasova unutar otvorenih lista sa dosadašnjih pet na 15 procenata i o povećanju broja potpisa za određene nivoe vlasti – člana Predsjedništva i skupštine na svim nivoima. Izjednačava se broj potpisa za političke subjekte i nezavisne kandidate i on je dva puta veći nego do sada


Parlamentarna skupština BiH trebalo bi najkasnije do aprila 2016. godine da usvoji amandmane na Izborni zakon BiH, kako bi Centralna izborna komisija BiH uradila podzakonske akte, izjavio je Član Interresorne radne grupe za izmjenu Izbornog zakona BiH Lazar Prodanović.

On je naveo da bi Interresorna radna grupa na narednoj sjednici trebalo da usvoji oko 30 usaglašenih amandmana na izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, koji su dominantno tehničke prirode, ističući da nema nekih značajnijih izmjena.  - Ostalo je još par pitanja o kojima bi se trebalo usaglasiti, nakon čega bi bili u prilici da izvještaj o radu Interresorne radne grupe i amandmane, u skladu sa poslovnikom, uputimo u parlamentarnu proceduru oba doma Parlamentarne skupštine BiH. -

Postignuta je saglasnost o izmjenama o povećanju procenta preferencijalnih glasova unutar otvorenih lista sa dosadašnjih pet na 15 procenata u smislu pomjeranja kandidata na listama.

Postignuta je i saglasnost o povećanju broja potpisa za određene nivoe vlasti – člana Predsjedništva i skupštine na svim nivoima. Izjednačava se broj potpisa za političke subjekte i nezavisne kandidate i on je dva puta veći nego do sada.

Usaglašenim amandmanima daje se mogućnost da, ukoliko neko od kandidata osvoji broj glasova do jedne trećine u odnosu na najniže dodjeljeni mandat, da se taksa za kandidaturu vraća političkom subjektu ili nezavisnom kandidatu, nakon verifikacije izbornih rezultata.

Urađena su i neka poboljšanja koja se odnose na rad biračkih odbora, a definisana je pozicija koalicija političkih partija pri kandidovanju za određeni nivo vlasti.

Proširen je broj lica koja se ne mogu kandidovati na izbore u smislu obavljanja nekih poslava, pa su pridodati guverner i viceguverner Centralne banke BiH i glavni revizori u institucijama za reviziju u institucijama u BiH.

Postignuta je i saglasnost o šest amandmana na izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija, u skladu sa preporukama Grupe Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije GREKO. Od devet preporuka GREKO prihvaćeno je šest koje se odnose na transparentnost finansiranja. 


Izvor: Vebsajt RTRS, 21.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772