Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojen Prijedlog akcionog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske Unije i pravnim aktima Savjeta Evrope za 2016. godinu


Vlada Republike Srpske donijela je, na 61. sjednici, održanoj 19. februara 2016. godine, Zaključak kojim prihvata inicijativu za pregovore sa Svjetskom bankom kao administratora grant sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Posebnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za finansiranje regionalnog Projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu (u daljem tekstu: Projekat) u ukupnom iznosu od USD 8.732.420,00.

Projekat je regionalnog karaktera, i isti obuhvata Republiku Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Raspodjela sredstava vrši se prema dužini sliva rijeke Drine koji se odnosi na zemlju, tako da Bosni i Hercegovini pripada 37% sredstava (3,34 miliona USD), odnosno Republici Srpskoj oko USD 2.060.885.

Cilj Projekta je podrška integralnom upravljanju slivom rijeke Drine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta "Projekat vodosnabdijevanja, izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionih sistema opštine Čelinac", procijenjene vrijednosti 3.200.000 evra, koji bi se finansirao sa 1.600.000 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbjedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća opštine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog akcionog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske Unije i pravnim aktima Savjeta Evrope za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o jednokratnom materijalnom obezbjeđenju lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu za 2016. godinu.

Ovom Odlukom se reguliše način i postupak pružanja jednokratnog materijalnog obezbjeđenja lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu. Licima iz Republike Srpske koji se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu utvrđuje se jednokratna novčana pomoć u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM za 2016. godinu.

Način, kriteriji i uslovi za korišćenje pojedinačne finansijske pomoći lica koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu utvrdiće se posebnim pravilnikom koji će, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, donijeti Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Sredstava potrebna za realizaciju ove odluke obezbijediće se u budžetu Republike Srpske u okviru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica će vršiti doznaku sredstava na račun korisnika i o doznačenim sredstvima informisati Vladu Republike Srpske.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju u 2015. godini.

Vlada Republike Srpske usvojila Izvještaj o realizaciji programa suzbijanja i iskorjenjivanja bruceloze, klasične kuge svinja i infektivne anemije kopitara u Republici Srpskoj u 2015. godini.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da nastavi započete aktivnosti i u 2016. godini, provođenjem svih aktivnosti na realizaciji programa suzbijanja i iskorjenjivanja bruceloze, klasične kuge svinja i infektivne anemije kopitara.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 19.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772