Zastava Srbije

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE: Rok za podizanje osiguranih depozita do 50.000 KM u Banci Srpske u stečaju do 11. maja 2021. godine

22.01.2021.


Obavještavaju se deponenti Banke Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju da je Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, nakon što je Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela dozvolu za rad Banci 11.5.2016. godine, izvršila isplatu osiguranih depozita za najveći dio deponenata čiji su depoziti bili osigurani.

Kako je odredbom člana 16. stav 2. Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2020) predviđeno da se zahtjevi za isplatu osiguranih depozita primaju u roku od pet godina od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici to znači da se od 12.5.2021. godine takvi zahtjevi neće primati.

Stoga se pozivaju deponenti kojima još nisu isplaćeni osigurani depoziti do KM 50.000,00 da svoje zahtjeve podnesu zaključno sa danom 11.5.2021. godine. Isplata se vrši putem banke isplatioca UniCredit banke a.d. Banjaluka na lokacijama njenih poslovnica.

Kao što ste već obaviješteni, radi efikasne isplate osiguranog depozita potrebno je sa sobom imati dokaze o vlasništvu (štedna knjižica, ugovor o osiguranju, kartica tekućeg ili drugog računa i dr.), kao i identifikacioni dokument (lična karta, pasoš). Zahtjev za isplatu osiguranog depozita kao i izjavu o subrograciji-prenosu potraživanja će vam biti uručeni na šalterima banke isplatioca.

Ukoliko ste za raspolaganje depozitom ovlastili neku osobu, potrebno je da sačinite novu punomoć s navodom da se ista odnosi na raspolaganja osiguranim depozitom kod UniCredit banke a.d. Banjaluka.

Isplata će se po izboru deponenta vršiti u gotovini, prenosom sredstava na račun banke isplatioca ili neke druge banke.

Isplata pravnim licima vršiće se prenosom sredstava na transakcioni račun koji pravno lice označi u zahtjevu.

Nakon 11.5.2021. godine prestaje pravo deponenata čiji su depoziti osigurani do KM 50.000,00 da iste potražuju od Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine već će se isti kao i deponenti čiji su depoziti bili veći od KM 50.000,00 namirivati u stečajnom postupku nad Bankom Srpske a.d. Banjaluka, ukoliko su im priznata potraživanja u tom postupku.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 18.01.2021.

Naslov: Redakcija