Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

U PRIPEMI DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA NABAVKE I NAČINU KORIŠĆENjA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BIH: Propisano jasno označavanje službenih vozila nalјepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima bilo jasno vidlјivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja

22.01.2020.


Nakon što je Komisija za promet i komunikacije jednoglasno usvojila inicijativu Saše Magazinovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2014, 81/2014, 78/2015, 42/2017, 53/2017, 62/2017, 34/2018, 5/2019 i 81/2019) ona je dobila podršku Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

Incijativa obavezuje Vijeće ministara da donese dopunu Pravilnika kojim bi se propisalo jasno označavanje službenih vozila nalјepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima bilo jasno vidlјivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja,

Malo prije toga podrška je stigla i od Ministarstva prometa i komunikacija.

Usvajanje ove inicijative čijom realizacijom će se stati u kraj zloupotrebama službenih vozila je veliki korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije u kojima očigledno u pojedinim segmentima rada ne vlada red i zakon, ali i jasna poruka svim drugim nivoima vlasti da se odluče na isti korak. Vijeće ministara BiH bi u predviđenom roku trebalo realizovati inicijativu kroz izmjenu Pravilnika kako bi ista bila vidljivo označena, te upoznati građane sa ovim aktivnostima kako bi se nepravilnosti u korištenju službenih vozila mogle i prijaviti.

Ovom prilikom Magazinović je izjavio da u nelegalnom raspolaganju državnom imovinom na ovaj način ima i elemenata krivičnih djela trgovine uticajem, oštećenja budžeta i zloupotrebe položaja što ovoj inicijativi daje dodatni značaj.

Istaknuo je zahvalnost svim poslanicima koji su podržali inicijativu, te na taj način pokazali da politika uvođenja reda i transparentnosti u rad institucija u ovom slučaju ima podršku u Parlamentu BiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 17.01.2020.

Naslov: Redakcija