Zastava Srbije

PRIJEDLOG BUDŽETA FEDERACIJE BIH ZA 2021. GODINU: Planiran pad prihoda od PDV-a s obzirom na smanjenu potrošnju

21.12.2020.


Vlada FBiH razmatrala je kao najvažniju tačku budžet za 2021. godinu, koji treba da eliminira uticaj pandemije u 2020. godini, naveo je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić. Istakao je da je budžet odraz ekonomske politike, koji je morao uzeti u obzir sve ono što se događalo u ekonomskom i socijalnim smislu u 2020. godini, koja je bila obilježena pandemijom.

- Budući da smo ove godine uočili sve zakonitosti ekonomskog, socijalnog i zdravstvenog uticaja pandemije na naše društvo i da imamo visoka očekivanja od vakcine, tako smo i kreirali budžet za narednu godinu - pojasnio je Novalić.

Naglasio je da je u 2020. godini zbog pandemije izgubljeno 14.000 radnih mjesta, ali da su istovremeno direktni porezi pali samo 0,7 posto, što znači da su ekonomske mjere koje su uticale na direktne poreze, bile efikasne.

- Tako da nam ne trpi zdravstvo i penzioni fond, ali indirekti porezi su pali 15,8 posto, što je široka potrošnja, i to čini određeni problem naročito na nižim novima vlasti - naveo je federalni premijer.

Dodao je da je budžet kreiran da prevenira pojave visokog nedostatka indirektnih poreza i neprimjetnog pada direktnih poreza, te naglasio da je budžet u iznosu od pet milijardi i 481 miliona KM kreiran da se 230 miliona granta uputi na niže nivoe vlasti i da polovinu tih sredstava treba koristiti za obrte mikro i malih poduzeća.

- U ekonomskom smislu, FBiH na to još kreira 240 miliona KM u privredu, 150 miliona KM u Stabilizacijski fond, 50 miliona u zapošljavanje, 25 miliona KM u Garantni fond i 15 miliona KM da ohrabrimo uzimanje kredita privredu - pojasnio je Novalić.

Istakao je da su na sjednici razmatrane još dvije vrlo važne teme, ulaganje 30 miliona KM u turizam i 10 miliona KM za pomoć cestovom prijevozu putnika.

Zamjenica premijera Federacije BiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je da je Prijedlog budžeta FBiH za 2021. upućen po hitnoj proceduri u Parlament FBiH i podsjetila da još nisu završeni pregovori vezano za aranžman sa MMF-om, te da se u javnosti pojavila informacija da ima neusaglašenih pitanja između entiteta.

- Nisu neusaglašena pitanja između entiteta, nego su na određeni način neriješena pitanja i nejasno definirana pitanja između BiH i MMF-a vezano za preduslove i određene strukturalne odrednice. Iz tih razloga nismo mogli u proceduru poslati nacrt budžeta, pa prijedlog, s obzirom da nisu bili zaokruženi izvori finansiranja - navela je Milićević.

U ovoj godini je, kako je dodala, planiran pad prihoda od PDV-a s obzirom na smanjenu potrošnju, napominjući da je neophodno stvoriti preduslove za javne investicije, nešto što u Vladi prepoznaju i podupiru.

- Za vakcinu protiv Covid-19 je planirano 12 miliona KM i to je nešto što je vezano za zajedničku nabavku koja se koordinira sa nivoa države. Transferi općinama su bili 30 miliona KM i planirani su na istom nivou i u prijedlogu budžeta. Za uvezivanje staža je planirano deset miliona KM, a poticaj za poljoprivredu je ostao na istom nivou kao i u ovogodišnjem budžetu - navela je Milićević.

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić ukazao je da je Vlada FBiH donijela Odluku o dodijeli finansijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza u okolnostima pandemije, u iznosu 10 miliona KM.

- Ovom odlukom je, sukladno interventnim mjerama za podršku ugroženom sektoru privrede u Federacije BiH, utvrđena lista korisnika finansijske pomoći u sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika s iznosima dodijeljenih sredstava - kazao je Lasić.

Na temelju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Sl. novine FBiH", br. 74/2020), kako je istakao Lasić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je objavilo javni poziv poslovnim subjektima iz oblasti javnog cestovnog prijevoza putnika koji je bio otvoren do 13. novembra. Dodao je da su se na poziv prijavila 193 poslovna subjekta, od kojih je 176 ispunilo sve uvjete propisane uredbom.

Federlna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo izjavila je da se Vlada FBiH opredijelila da zajedno s transportom, industrijom, poljoprivredom podrži i sektor turizma i to s prilično velikim iznosom od 30 miliona KM o čemu je donesena odluka na današnjoj sjednici.

- Federalno ministarstvo okoliša i turizma dobilo je 415 prijava na javni poziv za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije koronavirusa, a pomoć je ostvarilo 340 subjekata - navela je Đapo.

Od tih 340 subjekata, 192 su hotela, 98 putničkih agencija, 21 tour operater, pet vodiča, 18 novoosnovanih privrednih subjekata (osnovanih nakon 30. juna 2019. godine) i šest banja.

 Pomoć su dobili subjekti u svim kantonima, a najznačajnija sredstva se ostvaruju u Kantonu Sarajevo (15 miliona KM), HNK (šest miliona KM), USK (2,5 miliona KM), Tuzlanskom kantonu (dva miliona KM) itd. Svi ovi podaci će biti dostupni na web stranici Ministarstva, navela je Đapo.

Pomoć je namijenjena za plate i troškove poslovanja od 1. jula do 31. decembra ove godine, a ugovori će se potpisati do Nove godine. Na osnovu ove odluke. Đapo je dodala da će uplata sredstava biti do kraja januara, a da pravdanje sredstava treba da se izvrši do kraja februara.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 15.12.2020.

Naslov: Redakcija