Zastava Srbije

STANJE U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BIH: Potrebno da članovi koji čine VSTV budu predstavnici sudova iz kojih dolaze i time učine učinkovitijim rad sudova u BiH

21.12.2020.


Na 21. sjednici Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH obavljeno je saslušanje sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH Božidarke Dodik.

Sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH je u svom svjedočenju pred članovima Privremene istražne komisije iznijela svoje viđenje o stanju u pravosuđu BiH, te istaknula nekoliko bitnih činjenica koje se odnose na trenutno stanje i eventualno poboljšanje stanja u pravosuđu BiH.

Prema riječima Božidarke Dodik, evidentno je odvojenost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH od stručne zajednice, i ide u progresivnim smjeru. Kako je pojasnila, time je upitan integritet pojedinih članova VSTV-a BiH, kao i samog VSTV-a. Zato, kako je rekla Dodik, potrebno je da članovi koji čine VSTV budu predstavnici sudova iz kojih dolaze i time učine učinkovitijim rad sudova u BiH.

Kao jedan od problema u radu pravosuđa, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH navela je imenovanja sudija i rukovodećih kadrova u pravosudnim institucijama. Kako je pojasnila, rezultat imenovanja rezultira da pojedine sudije i rukovodeći kadrovi nisu kompetentni za poslove na koje su imenovani i zato imamo i nepovjerenje javnosti u rad pravosudnih tijela.

U svom svjedočenju, Božidarka Dodik je naglasila i pitanje odnosa medija i pravosudnih institucija, te istaknula da sudovi nisu dovoljno transparentni u svom radu, ali i da mediji često nastupaju senzacionalistički, a ne po principima medijske profesije.

Kada je riječ o problemima u radu sudova i tužilaštava, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH Božidarka Dodik istaknula je pitanje mandata predsjednika sudova i glavnih tužilaca. Prema njenom mišljenju, potrebno je donijeti zakonske izmjene kojima bi se ograničio mandat predsjednika sudova i glavnih tužilaca.

Kao jedan od problema sutkinja Božidarka Dodik naglasila je pitanje opredijeljenosti BiH kao države da se bori protiv korupcije i organiziranog kriminala. Nažalost, trenutno imamo takvo zakonsko rješenje, rekla je Dodik, koje se ne primjenjuje kada je riječ o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH Božidarka Dodik u svom svjedočenju osvrnula se i na pitanje strukovnih udruženja sudija i tužilaca, uspostave odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, pitanja sukoba interesa članova VSTV-a, kao i pitanja njihove povrede dužnosti.

Po okončanju saslušanja svjedoka, članovi Privremene istražne komisije izrazili su, između ostalog, interesovanje koje zakonske propise je potrebno izmjeniti radi efikasnijeg rada pravosuđa u BiH i vraćanja njegovog integriteta, na koji način je moguće urediti pitanje stručnosti osoba koje rade u pravosudnim institucijama, kao i kvalitete rada sudija na nižim nivoima.

Privremena istražna komisija na sjednici je usvojila zaključak kojim se traži od nadležnih službi PSBiH da postave tonske zapise svih sjednica Istražne komisije na web stranicu komisije i da nastave postavljati tonske zapise svih budućih sjednica.

Usvojen je i zaključak da se Kancelariji disciplinskog tužioca dostavi dopis sudije Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH Nedeljka Tabakovića na daljnje postupanje, kao i da se kopije podneska sudije Tabakovića dostave Uredu disciplinskog tužioca na daljnje postupanje.

Privremena istražna komisija usvojila je i zaključak kojim se od Kancelarije disciplinskog tužioca traži informacija o postupanju po ranije donesenim zaključcima Privremene istražne komisije.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 15.12.2020.

Naslov: Redakcija