Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PORESKA UPRAVA RS: Obveznici kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak do 31. decembra 2017. godine mogu podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2018. godinu

21.12.2017.


Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2017. godinu (promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova, promjena u visini premije životnog osiguranja), mogu najkasnije do 31. decembra 2017. godine podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2018. godinu, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Zahtjev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2018. godinu (za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine), zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2018. godini i ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje, navodi se u saopštenju.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka.

U saopštenju se dodaje da će se poreskim obveznicima koji nakon 31. decembra 2017. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2018. godinu, izdati poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

Poreski obveznici koji su u toku 2017. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2018. godinu, zaključuje se u saopštenju Poreske uprave Srpske.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 20.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772