Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Međunarodna Komisija ocijenila da je VSTV BiH poduzeo značajne korake u izgradnji nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa

21.11.2023.


Sadašnji sastav VSTV-a BiH poduzeo je važne korake u nekoliko oblasti u skladu sa mandatom kako bi učinkovito doprinio nezavisnom, nepristrasnom i profesionalnom pravosuđu – ocjena je Komisije za reviziju koja je provela eksternu reviziju rada VSTV-a BiH.

VSTV BiH eksternoj reviziji pristupio je s ciljem sagledavanja implementacije zakona i stepena unapređenja koja se postižu u trenutnim okolnostima, a na osnovu preporuka koje su proizašle iz Izvještaja bit će kreirani mehanizmi budućeg djelovanja.

Istaknuto je da je potrebno osigurati da nacrt novog Zakona o VSTV BiH zadrži temeljne principe prvog Zakona o VSTV-u BiH koji garantuju nezavisnost i funkcionalnost rada regulatornog tijela pravosuđa.

Upravo je u nezavisnom Izvještaju međunarodne Komisije za reviziju, u odnosu na Zakon o VSTV-u BiH istaknuto da: “ što se tiče zadataka i nadležnosti, kao i sastava i izbora članova Vijeća, u potpunosti ispunjava evropske (EU i Vijeće Evrope) standarde koji se tiču nezavisnog, samoregulatornog tijela za pravosuđe”. Zakon o VSTV-u BiH je i u skladu sa smjernicama Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ) i Savjetodavnog vijeća evropskih sudija (CCJE).

Stoga je, fokus nužno staviti na punu implementaciju važećih zakonskih nadležnosti.

Zadatak eksperata za reviziju bio je odgovoriti na dva pitanja:

  • Je li VSTV djelotvoran u ispunjavanju zadataka iz svoje nadležnosti prema Zakonu o VSTV-u (član 17.)?
  • Doprinosi li dosadašnje ispunjavanje zadataka VSTV-a BiH nezavisnom, nepristrasnom i profesionalnom pravosuđu (član 3. stav 1. Zakona o VSTV-u)?

Prema rezultatima izvještaja, najveći izazov VSTV-a BiH je nedostatak povjerenja bh. građana i pravnih stručnjaka u VSTV BiH i pravosuđe generalno, a predložene su i mjere za unapređenje procesa imenovanja, disciplinske odgovornosti i drugih oblasti neophodnih za neometano funkcionisanje pravosudnog sistema.

Neke od preporuka su da Vijeće uvede obavezujuća pravila kojim svi članovi Vijeća moraju pristati na punu provjeru integriteta, da jedan od segmenata unapređenja procesa imenovanja bude stavljanje fokusa na zadatke rukovođenja prilikom izbora predsjednika sudova i glavnih tužilaca, kao i da se osigura dosljedna primjena kriterija po pitanju disciplinske odgovornosti.

S ciljem procjene odgovornog djelovanja koje osigurava neovisnost, Vijeće je primijenilo i standard eksterne revizije vlastitog rada i to posredstvom nezavisnih eksperata zemalja članica EU.

Provedba eksterne revizije, jedna je od aktivnosti kojom VSTV BiH pokazuje svoju snažnu opredijeljenost za reformski put usmjeren prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Na navedeno ukazuje i nedavno dobiveni status posmatrača u Evropskoj mreži pravosudnih vijeća (ENCJ), kao tijela koje kroz ujedinjenje svih pravosudnih Vijeća EU, pruža podršku u jačanju neovisnih ali i odgovornih pravosudnih vijeća EU i promoviše najbolje prakse. Eksterna revizija je rađena na principima koje je uspostavio ENCJ.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 16.11.2023.

Naslov: Redakcija