Zastava Srbije

OKONČAN PROGRAM SPECIJALISTIČKE OBUKE ZA SUDIJE ZA PREDMETE KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

21.11.2022.


Zahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini (BiH), ukupno 25 sudija iz BiH okončali su pohađanje Programa specijalističke obuke za sudije. U fokusu obuke su bili predmeti korupcije i organiziranog kriminala, uključujući predmete visokog nivoa. Direktorica Misije USAID-a u BiH Courtney Chubb danas je u Sarajevu na svečanoj ceremoniji dodijelila certikate sudijama koji su pohađali ovu obuku.

“Drago mi je da, nakon dvije godine našeg intenzivnog rada s vama, već sada možemo primjetiti određene rezultate. Zahvaljujući evidenciji koju vodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH utvrdili smo, između ostalog, kako je značajno smanjen vremenski period od podizanja do potvrđivanja optužnice za predmete korupcije visokog nivoa”, rekla je direktorica Chubb, obraćajući se sudijama na ceremoniji dodjele certifikata.

Direktorica Misije USAID-a u BiH naglasila je i kako uprkos određenim poboljšanjima, pravosuđe mora prevazići još puno izazova, kako bi unaprijedilo svoju efektivnost i u konačnici, vratilo poljuljano povjerenje javnosti.

Radi se o prvom specijalističkom programu ovoga tipa za sudije čiji je cilj stvoriti grupu kvalitetno educiranih pravnih stručnjaka koji mogu na vidljiv način doprinijeti izgradnji pravde u društvu. Djelujući s potrebnim profesionalnim znanjem i vještinama, sudije u najkompleksnijim predmetima, koji su od interesa za javnost, treba da kroz efikasan, brz i pravičan postupak budu primjer kojim će se voditi drugi.

Program je u proteklom periodu implementirao USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije BiH u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije BiH i Republike Srpske, čija misija je kontinuirana edukacija nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Izradu i provođenje ovog programa obuke za sudije podržao je i VSTV BiH, krovna pravosudna institucija u BiH.

“Svjesni smo da pohađanjem ovog programa od strane određenog broja sudija, potreba za edukacijom u ovoj oblasti nije prestala. VSTV BiH će nastojati da u saradnji sa CEST-ovima osigura kontinuitet ovakvog jednog kvalitetnog specijalističkog programa obuke za sudije odnosno nastavak provedbe ovog programa u budućnosti”, rekao je Sanin Bogunić, član Predsjedništva VSTV BiH.

Projekt Pravosuđe protiv korupcije u BiH je petogodišnja incijativa Misije USAID-a u BiH, čiji je cilj jačanje kapaciteta pravosuđa za učinkovito gonjenje počinilaca u predmetima korupcije, privrednog i organiziranog kriminala visokog nivoa, kao i prevencija korupcije u pravosudnim institucijama i jačanje njihovog integriteta. Predviđeno trajanje ovog projekta je do septembra 2024. godine.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 17.11.2022.

Naslov: Redakcija