Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2024. godine

21.09.2023.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, jednoglasno je donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2024. godine, u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi.

Cilj ove privremene mjere je podrška domaćoj privredi i konkurentnijem te povoljnijem poslovanju uz zadržavanju postojećih radnih mjesta, kao i novom zapošljavanju.

Odlukom je obuhvaćeno 68 tarifnih oznaka u odnosu na 63 obuhvaćene u 2023. godini u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Carinske stope na robe obuhvaćene ovom odlukom ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

JAČANjE SARADNjE U OBLASTI ZRAKOPLOVSTVA

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Direktorata civilnog zrakoplovstva Republike Srbije, Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore, Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije i Glavnog direktorata civilnog zrakoplovstva Republike Turske o međusobnoj saradnji.

Memorandum predstavlja osnovu za ostvarivanje i jačanje saradnje između zemalja potpisnica s ciljem unapređenja oblasti civilnog zrakoplovstva i uključuje, između ostalog, priznavanje pilotskih dozvola, osnivanje pul stručnjaka i razmjenu iskustava u pogledu izrade i provedbe propisa o dronovima.

Na ovaj način se želi i koordinirati pristup vlasti civilnog zrakoplovstva u državama potpisnicama zajedničkim nastupom u međunaradnim zrakoplovnim organizacijama.

Istovremeno se memorandumom podržava zajednička inicijativa za uspostavljanje Centra za obuku osoblja u oblasti zaštite civilnog zrakoplovstva sa sjedištem u Beogradu, s tim da će realiziranje ove inicijative biti definirano posebnim aranžmanom i odobravano u skladu sa zakonskom procedurom.

Ministarstvo komunikacija i prometta će Prijedlog memoranduma dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru donošenja, a za bh. potpisnika je predložen generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.

GLOBALNI TRENDOVI: I U BiH USPOREN EKONOMSKI RAST

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - juni 2023. godine u Bosni i Hercegovini.

Statistički podaci za 2023. godinu ukazuju kako je trend ekonomskog rasta iz prethodne godine znatno usporen, što je posljedica rasta cijena roba i usluga, odnosno inflacije, te slabljenja privredne aktivnosti u međunarodnom ekonomskom okruženju. U prvom kvartalu 2023. godine u BiH je registriran realni ekonomski rast od 1,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Ključni razlog usporavanja trenda ekonomskog rasta u 2023. godini je slabljenje privatne potrošnje.

Usporavanje privredne aktivnosti u zemlji (privatna potrošnja i investicije) i slabljenje izvozne potražnje (usporavanje ekonomskog rasta u EU) rezultirali su usporavanjem trenda rasta vanjskotrgovinske razmjene u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu 2023. godine, tako da je ona u realnom smislu uvećana za 2 % u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima za maj ove godine, u BiH je bilo 855.600 zaposlenih osoba, što je 1,7 % više u odnosu na maj prošle godine. Istovremeno je bilo 345.000 nezaposlenih osoba, što je za 4,35 % manje u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Stopa nezaposlenosti u maju 2023. iznosila je 28,7 %.

Prosječna neto plata u maju 2023. godine iznosila je 1.275 KM, uz nominalni rast od 15,3 % i realni rast od 8,2 % u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prosječna penzija u Bosni i Hercegovini u junu 2023. godine iznosila je 567 KM i u odnosu na juni 2022. godine nominalno je veća za 19,5 %.

Stopa rasta ukupnih poreznih prihoda u prvoj polovini 2023. godine iznosila je 11,1 % u odnosu na isti period prošle godine. Ukupno je prikupljeno oko 10,4 milijarde KM javnih prihoda, po osnovu direktnih i indirektnih poreza, socijalnih doprinosa, taksi, kazni i naknada.

U prvoj polovini 2023. godine registrirana je inflacija od 9,3 % u odnosu na prvu polovinu 2022. godine. Posmatrano prema namjeni potrošnje, najznačajniji rast cijena je u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića te stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 19.09.2023.

Naslov: Redakcija