Zastava Srbije

NACRT STRATEŠKE PLATFORME ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE U RS 2022-2028. GODINE: Rok za sugestije 20 dana

21.09.2022.


Radna grupa za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022 – 2028. godine, uz tehničku asistenciju projekta EU4CS koji finansira Delegacija Evropske Unije, izradila je Nacrt strateške platforme novog strateškog dokumenta.

Svrha pripreme strateške platforme je u tome da se na osnovu analize prethodno prikupljenih podataka identifikuju ključna razvojna obilježja područja ili sektora za koji se priprema strateški dokument, te u formi vizije i strateških ciljeva utvrdi i predstavi željena promjena kojoj se teži tokom implementacionog perioda i koja doprinosi Ciljevima održivog razvoja. Strateška platforma pomaže da se na bazi komparativnih prednosti i prilika u okruženju lakše prepoznaju razvojni potencijali posmatranog područja, a istovremeno omogućava da se na vrijeme prepoznaju slabosti, negativni trendovi i izazovi koji mogu da ugroze željeni razvoj. Strateška platforma će predstavljti osnovu za sve naredne faze u procesu izrade strateškog dokumenta.  

U cilju sprovođenja javnih konsultacija, shodno odredbama člana 9. Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 122/2021), Nacrt strateške platforme objavljen je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Javne konsultacije o strateškoj platformi će trajati 20 dana, a u kom periodu se mogu dostaviti prijedlozi i sugestije u cilju unaprijeđenja pomenutog dokumenta.

Prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti na -mail adresu n.pavic@muls.vladars.net, dok se zainteresovana lica za sve dodatne informacije mogu obratiti na brojeve telefona 051/339-374 i 051/339-371.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.09.2022.

Naslov: Redakcija