Zastava Srbije

ZAKON O PREVENCIJI I SUZBIJANjU KORUPCIJE U KANTONU SARAJEVO: Zabranjeno obavljanje više funkcija istovremeno

21.09.2022.


Novi Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 35/2022 – dalje: Zakon) koji stupa na snagu 1. januara 2023. godine zabranjuje više funkcija istovremeno. To znači da jedna osoba neće moći, naprimjer, biti i zastupnik u kantonalnoj skupštini i direktor neke institucije.

Prethodnih dana smo mogli čuti i vidjeti kandidate stranka u Kantonu Sarajevo koji daju velika obećanja ukoliko zasjednu u skupštinske klupe, dok istovremeno obavljaju direktorske funkcije u javnim preduzećima ili institucijama.

Tim povodom provjereno je s ministricom pravde u Kantonu Sarajevo Darjom Softić Kadenić šta očekuje osobe koje obavljaju najviše funkcije u javnim preduzećima ili institucijama, a žele ući i u skupštinu nekog od tri nivoa vlasti. Ovim zakonom koji je nedavno usvojen se propisuju obaveze nosioca javnih funkcija u ovom kantonu.

"Zakon se primjenjuje od 1.1.2023. godine. Ali u tom momentu ko se nađe paralelno na funkcijama u Kantonu Sarajevo i negdje drugo neovisno o nivou vlasti, je prema članu 5. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije - u sukobu interesa. Sukob interesa se mora razriješiti, na način da se obavlja samo jedna funkcija. Kandidat može da bira koja će to biti", izjavila je Softić Kadenić.

Novi Zakon, kada se govori o sukobu intereas i nespojivosti funkcija, regulira šta nosilac javne funkcije ne može raditi tokom mandata i 12 mjeseci po njegovom prestanku, jer takve situacije predstavljaju sukob interesa.

Tokom trajanja mandata nosilac javne funkcije ne može istovremeno obavljati nijednu drugu javnu funkciju ni na jednom nivou vlasti, a 12 mjeseci po prestanku mandata, članovi vlade, zastupnici u skupštini, gradonačelnik, općinski načelnici, gradski i općinski vijećnici ne mogu biti direktori, predsjednici skupštine, članovi nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima i agencijama za privatizaciju na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 14.09.2022.

Naslov: Redakcija