Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIHVAĆEN ZAHTJEV BIH ZA ČLANSTVO U EU: Nakon što su ispunjeni svi uslovi evropske agende neophodni za razmatranje aplikacije, Savjet EU je i formalno zatražio od Evropske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu za članstvo BiH, koja će u narednom periodu dobiti set od nekoliko hiljada pitanja na koja treba dati odgovor


 

  • PRIHVAĆEN ZAHTJEV BIH ZA ČLANSTVO U EU: Nakon što su ispunjeni svi uslovi evropske agende neophodni za razmatranje aplikacije, Savjet EU je i formalno zatražio od Evropske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu za članstvo BiH, koja će u narednom periodu dobiti set od nekoliko hiljada pitanja na koja treba dati odgovor

Savjet za opšte poslove EU prihvatio je zahtjev BiH za članstvo u EU i dao nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Nakon što su ispunjeni svi uslovi evropske agende neophodni za razmatranje aplikacije, Savjet EU je i formalno zatražio od Evropske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu za članstvo BiH, koja će u narednom periodu dobiti set od nekoliko hiljada pitanja na koja treba dati odgovor.

Pozivajući se na obnovljeni konsenzus o proširenju izražen zaključcima Evropskog savjeta iz decembra 2006. godine, Savjet je još jednom potvrdio da budućnost Zapadnog Balkana leži u EU.

Savjet je ponovo ukazao da napredak svake zemlje prema EU zavisi od njenih individualnih napora da ispoštuje kriterijume iz Kopenhagena, kao i od uslovljenosti Procesa stabilizacije i pridruživanja.

Ponovivši svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi BiH u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države, Savjet pozdravlja značajan napredak u sprovođenju Reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u BiH na svim nivoima.

Savjet za opšte poslove poziva BiH da nastavi sa naporima na obezbjeđivanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu sa rasporedom iz akcionog plana koji su usaglasile vlasti u BiH u bliskoj saradnji sa EU, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom.

Osim socioekonomskih reformi, ti napori treba i dalje da budu usmjereni i na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave.

Savjet poziva Komisiju da dalje izvještava o sprovođenju Reformske agende, uključujući i mehanizam koordinacije.

Prilikom pripreme mišljenja o aplikaciji BiH za članstvo, Savjet od Komisije traži da posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu "Sejdić-Finci".

Savjet je pozdravio parafiranje Protokola o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/ kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske EU.

Puno provođenje SSP-a, uključujući i njegovu adaptaciju, predstavlja važan element posvećenosti BiH procesu evropskih integracija, navodi se zaključcima Savjeta za opšte poslove EU.

Savjet pozdravlja i sporazum o uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima EU, te poziva sve nivoe vlasti u BiH da obezbijede njegovo efikasno sprovođenje, kao važan korak ka poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 20.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772