Zastava Srbije

KANTON SARAJVO: Obavezno nošenje zaštitnih maski

21.07.2020.


Na području Kantona Sarajevo, od 16. jula 2020. godine je, prema odluci Kriznog štaba kantonalnog Ministarstva zdravstva za praćenje i analizu situacije izazvane virusom korona, obavezno nošenje zaštitnih maski.

Navedenom naredbom se nalaže svim pacijentima i njihovoj pratnji da prilikom ulaska i boravka u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezno i kontinuirano nose zaštitne maske, što se ne odnosi na hospitalizovane pacijente.

Nalaže se svim zaposlenim u javnim i privatnim gerontološkim centrima, kao i drugih socijalnih ustanova koje zbrinjavaju osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć, da kontinuirano nose zaštitne maske tokom rada.

Kontinuirano nošenje zaštitne maske je obavezno i svim zaposlenima u javnom-gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo, taksi vozilima, kao i putnicima tokom vožnje.

Nalaže se svim prodavcima na otvorenim pijacama da tokom rada obavezno nose zaštitne maske, kao i kupcima tokom posjete i kupovine na pijacama, zatim zaposlenima u objektima trgovačke i uslužne djelatnosti, kao i posjetiocima, da za vrijeme boravka u njima nose zaštitne maske.

Maske su obavezne i za radnike u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt sa gostima ili učestvuju u posluživanju pripreme hrane i pića, zaposlenima na fakultetima i akademijama, kao i studentima tokom trajanja ispita i drugih aktivnosti u ovim obrazovnim ustanovama.

Posjetioci javnih skupova na otvorenom u Kantonu Sarajevo, ukoliko nije moguće obezbijediti propisanu distancu od najmanje dva metra, obavezno moraju da nose zaštitne maske.

Na javnim skupovima u zatvorenom prostoru obavezno je nošenje zaštitnih maski sve vrijeme trajanja skupa.

Postupanje u suprotnosti sa mjerama iz ove naredbe, kako se navodi, predstavlja kršenje odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH i povlači sve zakonom propisane sankcije protiv prekršilaca.

Naredba će biti na snazi do donošenja nove naredbe ili do prestanka njenog važenja, prenose federalni mediji.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 16.07.2020.

Naslov: Redakcija