Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno pet zakona, tri nacrta zakona, dvije strategije i više izvještaja republičkih komisija i agencija. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu skinut je sa Dnevnog reda

21.07.2017.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 20. redovnoj sjednici pet zakona, tri nacrta zakona, dvije strategije i više izvještaja republičkih komisija i agencija.

Poslanici su usvojili Zakon o interventnim nabavkama – po hitnom postupku kojim se uređuje način interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske.

Finansijska sredstva za interventne nabavke proizvoda, robe i sredstava u uslovim ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske obezbjeđuju se u budžetu Republike.

Nakon stečaja u Robnim rezervama Republike Srpske, cilj novih rješenja iz ovog zakona je da se obezbijedi kontinuitet snabdijevanja tržišta i stanovništva Republike Srpske osnovnim poljoprivrednim i industrijsko – prehrambenim proizvodima u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Usvojen je amandman po kojem se Vlada obavezuje da jednom godišnje Narodnoj skupštini Republike Srpske podnese izvještaj o realizaciji Plana interventnih nabavki.

Usvojen je i Zakon o vještacima Republike Srpske uz više amandmana prihvaćenih u cijelosti ili djelimično, kao i Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj. Usvojeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

Poslanici su podržali Strategiju razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017 – 2021. godine i Strategiju razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.

Narodna skupština usvojila je i Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike kojim se uređuje: osnivanje, status, djelatnost, organizacija Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja i povreda djece u inostranstvu, izvori i način prikupljanja sredstava Fonda, način raspodjele sredstava Fonda, te praćenje rada Fonda.

Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu upućen je u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, a za sprovođenje rasprave zadužen je Kabinet predsjednika Republike Srpske.

Usvojen je i Nacrt zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske, koji je takođe upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Na 20. redovnoj sjednici usvojeno je više izvještaja:  Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu; Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016 – 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu; Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske; Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu i Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu.

Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu skinut je sa Dnevnog reda ove sjednice.

Poslanici su usvojili i Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine i Informaciju o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu.

Usvojena je i Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu jačanja bankarskog sektora (8741 – BA).

Narodna skupština izabrala je Milimira Govedaricu na dužnost pravobranioca Republike Srpske, a Borislava Jeličića na dužnost zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu zamjenika Banjaluka, oba na period od četiri godine.

Parlament Srpske izabrao je za članove Republičke izborne komisije Olivera Blagojevića, Slađanu Škrbić, Željku Kosjerinu, Slobodana Sofića, Slavka Zovkića, Bekira Omerovića i Aleksandra Radetu.

Narodna skupština je, na prijedlog predsjednika Republike Srpske, izabrala Milenka Krajišnika za predsjednika Fiskalnog savjeta Republike Srpske i Branka Krsmanovića i Sašu Stevanovića za članove Savjeta.

Parlament je Slavicu Lukić razrješio dužnosti člana Komisije za žalbe, na lični zahtjev.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 20.07.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772