Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OKVIRNA STRATEGIJE TRANSPORTA BIH: Ministarstvo saobraćaja i veza RS navodi da je saobraćajna infrastruktura je u nadležnosti entiteta, da ovakav dokument može biti u suprotnosti sa Ustavom BiH, te zatražilo postupanje


  • OKVIRNA STRATEGIJE TRANSPORTA BIH: Ministarstvo saobraćaja i veza RS navodi da je saobraćajna infrastruktura je u nadležnosti entiteta, da ovakav dokument može biti u suprotnosti sa Ustavom BiH, te zatražilo postupanje

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske uputilo je 01.07.2016. godine, te 08.07.2016. godine dopise predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, te članovima Savjeta ministara BiH iz Republike Srpske, kao i poslaničkim klubovima u Parlamentarnoj skupštini BiH, te Delegaciji EU u BiH, u kojima je navedeno da je usvajanje akta koji nije usaglašen sa entitetima, a u čijoj je isključivoj nadležnosti saobraćajna infrastruktura, štetan za Republiku Srpsku i BiH, te zatražilo postupanje.

U dopisu upućenom Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvu spoljnih poslova BiH i Ministartsvu bezbjednosti BiH od 08.07.2016. godine je navdeno, između ostalog, da ovakav dokument može biti u suprotnosti sa Ustavom BiH i nadležnostima entiteta.

Podsjećamo, Republika Srpska nije učestvovala u izradi Okvirne strategije transporta BiH, koja je (14.07.2016. godine) usvojena na sjednici Savjeta ministara BiH.

Ministarstvo saobraćaja i veza je, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske, a u saradnji sa konsultantima koje je obezbijedila ambasada Velike Britanije u BiH, izradila Strategiju transporta Republike Srpske 2016-2030., koja je razmatrana na 79. sjednici Vlade Republike Srpske i upućena u skupštinsku proceduru.

Nakon stavljanja u funkciju sistema koordinacije procesa evropskih integracija kojeg su formalno prihvatile Vlada i Narodna skupština Republike Srpske, trebalo je da se pristupi izradi sektorski orijentisane okvirne strategije transporta u BiH, sa jasno vidljivim politikama i obavezama svakog nivoa vlasti posebno, a u koju su integrisani entitetski strateški dokumenti i koja predstavlja planski okvirni dokument za transportnu i infrastrukturnu mrežu u BiH.

Imajući u vidu da Mehanizam koordinacije nije stavljen u funkciju, Savjet ministara BiH je postupio suprotno postignutom dogovoru Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Ministarstva prometa i komunikacija FBiH iz marta ove godine, na kojem je, između ostalog, dogovoreno postizanje pune saglasnosti oko teksta Okvirne strategije transporta BiH.

Vlada Republike Srpske i Ministartsvo saobraćaja i veza nisu upoznati sa sadržajem usvojenog dokumeta, te smatraju da bi on mogao biti u suprotnosti sa Ustavom BiH i nadležnostima entiteta.

Dokument Okvirna strategija transporta BiH je neprihvatljiv za Republiku Srpsku i jedini dokument iz ove oblasti koji će se primjenjivati je entitetska strategija koja će biti razmatrana i usvojena u redovnoj proceduri i u skladu sa Ustavom BiH i nadležnostima entiteta, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 20.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772