Zastava Srbije

ZAKON O RADU FBIH: Imaju li radnici u privatnom sektoru pravo na otpremninu kod odlaska u penziju?

21.06.2023.


Redakciji Faktora obratili su se čitaoci sa pitanjem da li radnici uposleni kod privatnika imaju pravo na otpremninu kod odlaska u penziju. Poznato je da uposlenici u javnom sektoru, državnim preduzećima, institucijama imaju pravo na otpremninu kod penzionisanja.

- U potpisanim kolektivnim ugovorima je regulirano i pitanje otpremnine kod odlaska u penziju. Mi za svaku branšu imamo definirane kolektivne ugovore, mislim da imamo potpisanih osam, barem u privatnom sektoru. Kolektivnim ugovorima je, između ostalog, definirano pitanje otpremnina kod odlaska u penziju, neke jednokratne pomoći u slučaju smrti radnika, bračnog druga... - kazao nam je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Upitali smo šta je sa radnicima čije branše nemaju potpisane kolektivne ugovore.

- Pa vrlo malo je takvih. Ako ne postoji kolektivni ugovor, pitanje otpremnina se može regulisati i pravilnicima unutar firmi - govori Smailbegović.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović objašnjava kako pitanje otpremnine kod odlaska u penziju nije propisano Zakonom o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon, 103/2021 - dr. zakon i 44/2022).

- Poslodavac prema Zakonu o radu nema obavezu isplate otpremnine kod odlaska u penziju radnika. Ovo pitanje se može propisati kolektivnim ugovorom i taj iznos varira u zavisnosti koja je djelatnost u pitanju. Međutim, tamo gdje radnici nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorom, nerijetka je situacija da prilikom odlaska u penziju ne dobiju otpremninu - kaže Šatorović.

Osvrnuo se i na javni sektor.

- Kada je riječ o javnom sektoru, otpremnine se ugovaraju u visini od tri do pet plaća radnika ili tri do pet prosječnih plaća Federacije BiH, zavisno šta je povoljnije za radnika - rekao je Šatorović.

Predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH Mersiha Ferhatović-Beširović nam je kazala da ukoliko sektor nema kolektivni ugovor, da poslodavac nije obavezan, osim ako nije predviđeno pravilnikom, da radniku isplati otpremninu kod odlaska u penziju.

Dodaje kako radnici u trgovini obuhvaćeni kolektivnim ugovorom imaju pravo na otpremnine u visini tri minimalne plaće u FBiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Faktor, E. Duvnjak-Šalaka, 17.06.2023.

Naslov: Redakcija