Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS POJAŠNJAVA: Poslodavac koji angažuje volontera dužan je da obračuna i plati doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje

21.06.2023.


U Poreskoj upravi Republike Srpske kažu da je jedno od najčešćih pitanja koje dobijaju upravo koje su obaveze prilikom sklapanja ugovora o volonterskom radu.

Navode da se doprinosi drugačije obračunavaju po osnovu volontiranja u odnosu na “regularan” rad.

Za lice s kojim poslodavac zaključi ugovor o volonterskom radu, poslodavac je dužan da obračuna i plaća doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje po stopi od 4,5 odsto i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12 odsto, a na osnovicu koju čini 50 odsto prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec, prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“ – preciziraju u Poreskoj upravi RS..

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Srpska info, Tijana Grujić, 18.06.2023.

Naslov: Redakcija