Zastava Srbije

POSTUPAK PROMJENE MJESTA PREBIVALIŠTA

21.05.2024.


Ako planirate da mijenjate mjesto prebivališta u BiH, potrebno vam je nekoliko dokumenata i podataka koje prilažete nadležnom organu prilikom prijavljivanja novog prebivališta ili boravišta. Više o tome šta vam je potrebno, čitajte u nastavku teksta.

Šta treba priložiti o novom mjestu prebivališta?

Državljanin koji prijavljuje svoje prebivalište ili boravište nadležnom organu daje sljedeće podatke o svom novom prebivalištu ili boravištu, i to:

- jedinstveni matični broj, ime, prezime, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, opština rođenja, zemlja rođenja, prebivalište ili boravište, poštanski broj, ulica, kućni broj/broj stana, entitet ili kanton prebivališta, državljanstvo BiH, naziv entiteta, promjena imena, boravišni status (prebivalište ili boravište).

Kako su nam potvrdili iz MUP-a RS, državljanin nije dužan lično da se odjavi u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta, a odjavu će izvršiti službeno lice u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta.

Inače, državljani obavještavaju nadležni organ o promjeni kućne adrese, a nisu dužni da prijave promjenu adrese stanovanja, ako je do te promjene došlo usljed odluke lokalnih organa da promjene naziv ulice ili broj kuće/stana.

U tom slučaju, nadležni organ će po službenoj dužnosti upisati promjenu u evidenciju prebivališta i boravišta.

Prijavljivanje i odjavljivanje maloljetnog lica vrši roditelj, staratelj, odnosno organ starateljstva. Prilikom prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta državljani su dužni da daju tačne i istinite podatke.

Koje dokaze treba dostaviti?

U postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja, državljani su dužni da prilože dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju. Kao dokaz da državljanin ima valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuje smatra se jedan od sljedećih dokaza:

- dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje;

- ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca;

- potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Državljani koji imaju prijavljeno prebivalište u BiH mogu prijaviti boravište u drugom opštinskom mjestu u BiH, a najduže do godinu dana bez prekida, a nakon isteka tih godinu dana mogu ponovo prijaviti boravište.

Inače, državljanin je dužan da prijavi adresu boravišta u BiH u roku od 15 dana od dana dolaska u mjesto boravišta, pri čemu zadržava prebivalište, dok je onaj koji ima prijavljen boravak u inostranstvu, a nema prijavljeno prebivalište u BiH, dužan da prilikom boravka u BiH prijavi boravište kod nadležnog organa u roku od osam dana, pri čemu zadržava prijavljen boravak u diplomatsko-konzularnoj mreži.

Takođe, državljanin koji se stalno nastani u inostranstvu ili koji u inostranstvu boravi duže od tri mjeseca, kod nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH odjavljuje svoje prebivalište u BiH i prijavljuje mjesto boravka u inostranstvu. Osim toga, državljanin je dužan da odjavi svoju maloljetnu djecu ako su se ona stalno nastanila u inostranstvu ili ako borave u inostranstvu duže od tri mjeseca.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nikolina Aleksić, 19.05.2024.

Naslov: Redakcija