Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Osigurati demobilisanim borcima pravo na osnovno osiguranje kroz Program utroška

21.05.2018.


Federalno ministarstvo za boračka pitanja upoznalo je Vladu FBiH o aktivnostima poduzetim od 1. aprila 2015. do 30. aprila 2018. godine, s ciljem poboljšanja položaja boračkih kategorija.

Vlada je zaključila da je potrebno osigurati ostvarivanje prava na osnovno osiguranje demobilisanih boraca kroz Program utroška, i donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Prava treba ostvarivati i kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i svih drugih boračkih kategorija, kao i kroz realizaciju svih transfera Federalnog ministarstva koji se odnose na statusna pitanja pripadnika boračkih kategorija.

Federalna vlada je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2017. godini. Ukupna vrijednost programa iznosila je 72.400.000 KM, od čega je realizovano 71.745.017,74 KM ili 99,1 posto. Od toga se na poticaje biljnoj proizvodnji odnosi 10.944.039,54 KM, animalnoj 59.827.538,70 KM, ostale vrste podrški 81.702,57 KM, a 891.736,93 KM je iznos na ime sudskih presuda i žalbenih postupaka.

Prošle godine je intenziviran broj inspekcijskih kontrola. Od 694 korisnika poticaja koje je kontrolisala Federalna uprava za inspekcijske poslove, stanje je bilo uredno kod 477 njih, za 214 su utvrđene nepravilnosti, a kod tri klijenta je konstatovano da trebaju vratiti sredstva.

Kada je riječ o kadrovskim rješenjima Federalna vlada je Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo dala saglasnost za imenovanje Admira Andelije na dužnost izvršnog direktora za distribuciju. Također, Vlada je na lični zahtjev razriješila Srđana Vuletića dužnosti člana Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., te na ovu poziciju privremeno, na period do 90 dana i do okončanja zakonom predviđene konkursne procedure, imenovala Armina Omerovića.

Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli sredstava namijenjenih za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika.

Kako je navedeno, Budžetom FBiH za 2017. godinu je u tu svrhu planiran iznos od 1,5 miliona KM. Izdvojeno je 61.820,72 KM za penzionisanje pet radnika u TRZ Hadžići), 225.025,38 KM za deset radnika PS Vitezit, 388.567,10 KM za 13 radnika iz Zraka Sarajevo i 218.120,79 KM za 38 radnika Pretisa Vogošća. Ukupna sredstva po ovoj odluci iznosila su 893.533,99 KM i namijenjena su za penzionisanje 66 radnika.

Odlukom od 14.12.2017. godine odobreno je ukupno 409.137,11 KM za penzionisanje 29 radnika. Od ovog iznosa odobreno je za KTK Visoko d.d. Visoko 14.686,08 KM za pet radnika i za Željezaru Zenica d.o.o. Zenica 394.451,03 KM za 24 radnika.

Dakle, ukupno dodijeljena sredstva po ovim odlukama za uplatu doprinosa za PIO iznosila su 1.302.671,10 KM i namijenjena su za 95 radnika, od čega je njih 94 zaista i penzionisano.

Neiskorištenih 14.383,07 KM odnosi se na jednog zaposlenika TRZ Hadžići, kojem su već bili uplaćeni i rasknjiženi doprinosi po Odluci Vlade od 14.9.2017. godine.

Vlada FBiH je usvojila i izvještaj o radu Federalnog zavoda PIO za 2017. godinu. Fond je lani ostvario ukupne prihode od 2.027.342.822,21 KM i rashode od 1.961.486.832,07 KM i ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 64.457.081,76 KM.

Federalna vlada donijela je četiri odluke o usvajanju transfera za fondove iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 KM.

Tako Fondaciji za izdavaštvo ide 550.000 KM. Fondaciji za bibliotečku djelatnost pripada 330.000 KM. Na ime transfera za kinematografiju izdvojeno je 1.660.000 KM. Unutar tog iznosa je 900.000 KM za sufinansiranje novih i ugovorenih filmskih projekata i za proizvodnju kratkometražnih filmova 160.000 KM. Manjinske bh. koprodukcije bit će sufinansirane sa 152.000 KM, a razvoj dugometražnih filmova (razvoj scenarističke građe i filmskog projekta) sa 20.000 KM. Za sufinansiranje studentskih filmova planirano je 4.500 KM, a za zaštitu, čuvanje i prezentiranje arhivske i filmske građe 8.000 KM.

Za promociju bosanskohercegovačkog filma predviđeno je 189.500 KM, od čega za prezentaciju na Filmskom festivalu u Berlinu 18.000 KM. Za stručno usavršavanje bit će izdvojeno 2.000 KM, a sufinanciranje predstavljanja BiH pri EURIMAGES-u uime FBiH 6.000 KM. Djelatnost JP Filmski centar Sarajevo d.o.o. bit će podržana sa 100.000 KM. Za druge oblike sufinansiranja filmske djelatnosti planirano je 68.000 KM, a za servisiranje poslova Fondacije 50.000 KM.

Za transfer za Fondaciju muzičke, scenske i likovne umjetnosti izdvojeno je 558.000. KM. Za manifestacije, programe i projekte muzičke kulture od značaja za BiH i FBiH planirano je 114.000 KM, manifestacije, programe i projekte scenske umjetnosti od značaja za BiH i FBiH 180.000 KM, te manifestacije, programe i projekte likovne umjetnosti od značaja za BiH i FBiH 110.100 KM. Na ime servisiranja poslova Fondacije namijenjeno je 80.000 KM, te otkup umjetničkih djela 18.100 KM.


IZVOR: Vebsajt Faktor, 18.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772