Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZASTUPNIČKI DOM PSBIH: Odbijen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku

21.05.2018.


Članovi Zastupničkog doma PSBiH odbili su Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku koje je predložio zastupnik Nikola Lovrinović. Sa 18 glasova za, 13 protiv i tri suzdržana, zastupnici su prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije ovog doma, čime je on odbijen.

Zastupnici nisu prihvatili ni Lovrinovićev zaključak da se zaduži Vijeće ministara da do naredne sjednice pripremi svoj prijedlog izmjena ovog zakona, te da da svoje mišljenje o izmjenama koje se trenutno nalaze u parlamentarnoj proceduri, a koje su predložili zastupnici i delegati PSBiH.

Za narednu sjednicu, zbog nepostojanja entitetske većine u RS-u, odgođeno je konačno izjašjavanje o prijedlogu zastupnika Amira Fazlića da se njegov prijedlog izmjena ZKP-a na usvajanje u Dom naroda uputi po hitnoj proceduri. Inače, ovaj prijedlog je već u proceduri u Domu naroda, jer ga je kao svoj preuzeo delegat Halid Genjac.

Zastupnici su većinom glasova prihvatili prijedloge zastupnika Aleksandre Pandurević, Senada Šepića, Damira Arnauta i Saše Magazinovića da Zastupnički dom raspravlja o radu Centralne izborne komisije.

Pandurević je predložila raspravu o manjku papira za glasačke listiće, tražeći da se formira posebna istražna komisija, kao i ad-hok komisija za praćenje provođenja Općih izbora.

Šepić je predložio da Dom raspravlja o tome da li je CIK uopće sposoban da organizuje i provede izbore, a Arnaut i Magazinović su zatražili raspravu o radu i aktivnostima CIK-a na organizovanju predstojećih izbora. Ove tri tačke dnevnog reda trebale bi se naći na dnevnom redu jedne od narednih sjednica.

Zastupnici su usvojili zahtjev Ustavnopravne komisije da se Vijeću ministara da dodatni rok od 30 dana za dostavljanje mišljenja o prijedlogu zakona o sukobu interesa. Predlagači ovog zakona su: Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika, Damir Amaut, Saša Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasal-Vražalica.

Za narednu sjednicu je odgođeno je izjašnjavanje o dokumentu "Platforma za mir", a do tada će se od predlagača, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, tražiti dodatna pojašnjenja u vezi sa tekstom ovog dokumenta.


IZVOR: Vebsajt Faktor, 17.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772